foto: Bożena Sztajner


 W swoim życiu spotykamy wiele wspaniałych osób, które na zawsze zapadają nam
w pamięci. Już samo wspomnienie o takiej osobie wprowadza nas w obszar nostalgii, radości i przenosi, mówiąc językiem poety w: „kraj lat dziecięcych”. Osobą, która bez wątpienia nadała właściwy kierunek wielu pokoleniom częstochowskich muzyków, był znany kompozytor, pisarz, poeta, dyrygent, aranżer, a nade wszystko wspaniały pedagog, Bolesław Ocias.

Bolesław Ocias, rocznik 1929, urodził się w Częstochowie. Od samego początku jego życie naznaczone było wieloma przeciwnościami. Bardzo wcześnie umiera mu ojciec,
w związku z czym, ciężar wychowania młodego Bolesława i czwórki rodzeństwa, dźwiga osamotniona mama. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, w wieku 11 lat dorastający Bolesław znajduje się w sierocińcu. Zaraz po zakończeniu wojny wstępuje do nowicjatu Salezjanów w Krakowie, gdzie studiuje teologię. Tam również rozpoczyna naukę
w szkole muzycznej II stopnia. Szybko okazuje się, że to właśnie muzyka, wygrywa
z powołaniem i staje się jego prawdziwą pasją. Po wystąpieniu z nowicjatu w 1952 r., wyjeżdża do Warszawy, gdzie przez cztery lata uczy się pod kierunkiem tak znamienitych pedagogów jak: kompozytor – Tadeusz Szeligowski, charyzmatyczny organista: Feliks Rączkowski oraz dyrygentów: Tadeusza Wilczaka i Stanisława Nowaka.

Podczas studiów Bolesław Ocias nawiązuje współpracę z szefem Zespołu Pieśni
i Tańca „Warszawa”, Tadeuszem Sygietyńskim. Współpraca ta zaowocowała prowadzeniem zajęć z młodymi śpiewakami z zakresu solfeżu i emisji głosu. Warto nadmienić,
że uczennicami pana Bolesława, były między innymi: Irena Santor i Barbara Rylska.

Po ukończeniu studiów Ocias rozpoczyna swą przygodę z dyrygenturą, która zaowocowała pracą w Operetce Lubelskiej, Teatrze Muzycznym w Warszawie i Państwowej Operetce Śląskiej w Gliwicach. W Gliwicach pełni funkcję dyrygenta i kierownika muzycznego przez okres 18 lat. W tym czasie, jako doświadczony dyrygent, kompozytor
i aranżer, przygotowuje oraz prowadzi wiele znamienitych premier. Szybko zyskuje uznanie krytyków, a przede wszystkim sympatię publiczności. W trakcie pełnienia funkcji kierowniczej gliwickiego zespołu, Bolesław Ocias, razem z żoną, Niną Majerską, znaną sopranistką, organizuje liczne rewie, w których uczestniczyły takie gwiazdy estrady jak: Irena Santor, Halina Kunicka, czy Lucjan Kydryński.

W 1977 r., w Operetce Lubelskiej wystawia musical ,,Zawisza Czarny”. Jeszcze
w tym samym roku na stałe wraca do Częstochowy, gdzie wiąże się ze sceną Teatru Dramatycznego im. A. Mickiewicza. Przez dwa lata pełni funkcję kierownika muzycznego Teatru. Przez dziesięć lat animuje pracę częstochowskiego Rzemieślniczego Chóru Męskiego „Pochodnia”. W tym okresie, wraz z chórem, daje wiele koncertów, podczas których podopieczni pana Bolesława, wykonują szereg jego osobistych kompozycji.

Powrót do Częstochowy zaowocował również współpracą z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną (obecnie Akademią im. Jana Długosza) oraz Zespołem Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego. Tutaj kształci młodych adeptów sztuki
w dziedzinie dyrygentury, kompozycji i improwizacji fortepianowej. Spod jego skrzydeł wychodzi wielu znanych i cenionych kompozytorów, wśród których prym wiedzie artysta muzyki religijnej, Paweł Łukaszewski.

Oczywiście na łamach prasy nie sposób wymienić wszystkie muzyczne, czy pedagogiczne dokonania Bolesława Ociasa. A to chociażby za sprawą tego, że nasz senior jest osobą niezwykle skromną i nie należy do ludzi, którzy lubią opowiadać o swoich sukcesach. Nie wylicza ani swych zasług, ani otrzymanych nagród, odznaczeń, czy medali, którymi został uhonorowany. Jak zawsze jest i z pewnością pozostanie skromnym, otwartym
i serdecznym człowiekiem.

Ciesząc się z faktu celebrowania w bieżącym roku 88 urodzin profesora Bolesława Ociasa, który nadal tryska optymizmem i humorem, z okazji Europejskiego Dnia Seniora, w imieniu wszystkich pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, życzę Panu Profesorowi wielu lat życia oraz tego, by muzyka nadal pozostawała dla naszego jubilata, jak sam twierdzi „drugą duszą”.

Urszula Ledwoń – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego
w Częstochowie