Dziękujemy za Waszą obecność


„Ten tylko, kto doświadczył spotkania, może mówić, że doświadczył źródłowo jakiegoś konkretnego dobra”, napisał kiedyś w „Myśleniu według wartości, ks. Józef Tischner. Te słowa najlepiej oddają „klimat” jaki panował podczas dzisiejszego sympozjum „Dar bycia dojrzałą kobietą”. Wykłady, w które wprowadził nas Pan Dariusz Kowalski, uzmysłowiły niejednemu z nas, że polityka ta w wymiarze narodowym i europejskim, wnosi w przestrzeń społeczną i prawną różnego rodzaju aksjologie.

Wykłady Minister Elżbiety Bojanowskiej i Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej były nie tylko pewną formą wyrazu i refleksji nad problematyką kobiet, ale również dzieleniem się osobistym świadectwem i zaangażowaniem Pań w kształtowanie ładu społecznego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

O przeżyciu spotkania z człowiekiem, a w zasadzie ze świętą kobietą – św. Hildegardą z Bingen, mówiła nam Elżbieta Ruman. Znana z telewizyjnego ekranu dziennikarka, ukazując geniusz św. Hildegardy podkreślała znaczenie duchowości wypracowanej przez niemiecką anachoretkę oraz pozytywne aspekty korzystania z diety orkiszowej.

Ostatni wykład poprowadził lekarz z Europejskiego Centrum Kontynencji w Karpaczu, Leszek Kłyszejko. Pan doktor Kłyszejko omówił niezwykle trudne i wstydliwe zagadnienie nietrzymania moczu w wieku senioralnym.

Piąta edycja „DARU BYCIA KOBIETĄ” pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość i za Benedyktem XVI powiedzieć nie tylko seniorkom, ale każdemu człowiekowi, który wszedł w okres „dojrzałej młodości”: „Jesteście bogactwem dla społeczeństwa, także w cierpieniu i chorobie”.

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej, wraz z Księżmi Asystentami Jackiem i Radosławem, dziękuję serdecznie Wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania. W sposób szczególny dziękuję J. E. Metropolicie Częstochowskiemu, arcybiskupowi Wacławowi Depo, Minister Elżbiecie Bojanowskiej, Europoseł Jadwidze Wiśniewskiej, aktorowi Dariuszowi Kowalskiemu, promotorce św. Hildegardy, dziennikarce Elżbiecie Ruman oraz doktorowi Leszkowi Kłyszejko.

Ponadto, wyrazy uznania kieruję do uczestniczących w sympozjum prezesów i członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, Poseł Lidii Burzyńskiej, Senatora Ryszarda Majera, Członków Klubu Częstochowskiego Seniora, członkom i sympatykom „Civitas Christiana” z Panią Redaktor Izabelą Tyras, osobom formującym się w Duszpasterstwie Bankowców oraz Pro-live.

Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę „MIODY POLSKIE”, za wsparcie sympozjum i osłodzenie nam atmosfery na Sympozjum.

Dziękuję relacjonującym spotkanie mediom: TVP 3 KATOWICE, Radio Jasna Góra, Radio FIAT, „Niedzieli”, kwartalnikowi AK „SENIOR W ETERZE”.

Artur Dąbrowski – prezes DIAK

Aktualności

Comments are disabled.