Spotkanie prezes KIAK z zarządem DIAK Archidiecezji Częstochowskiej


Jasnogórskie obchody ku czci Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie stanowiły okazję do spotkania członków zarządu DIAK z prezes KIAK, Urszulą Furtak. Od samego początku spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pani prezes została zapoznana z inicjatywami Akcji Katolickiej, wśród których prym wiodą realizowane przez Diecezjalny Instytut i prowadzoną przez Akcję fundację „Czyn Katolicki”, rządowe programy ASOS. W ramach niniejszego przedsięwzięcia prowadzony jest Klub Częstochowskiego Seniora, zrzeszający ponad 120 uczestników, wydawany kwartalnik „Senior w eterze” oraz audycje radiowe o tym samym tytule.

Spotkanie odbyło się w gościnnej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Asystenta Kościelnego DIAK Archidiecezji Częstochowskiej ks. Jacka Michalewskiego. Uczestniczył w nim także ks. Radosław Rychilk, mianowany przez Metropolitę Częstochowskiego, Arcybiskupa Wacława Depo, zastępcą Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

W trakcie trwającego trzy godziny spotkania wymieniono się wzajemnymi doświadczeniami pracy w Akcji Katolickiej. W sposób szczególny prezes KIAK podziękowała nam za pomoc w przygotowaniach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Nie ukrywamy, że radością napawa nas fakt możliwości spotkania z Panią Prezes, która mogła bezpośrednio poznać osoby na co dzień współpracujące z prezesem DIAK Arturem Dąbrowskim, pełniącym w zarządzie KIAK funkcję rzecznika.

Dziękując za radosne spotkanie, zapraszamy ponownie Panią Prezes do Częstochowy. Oczywiście nie tylko przy okazji Pielgrzymki na Jasną Górę.

Renata Olczyk
wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

Aktualności

Comments are disabled.