„Pięknie jest być starszym”


„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. Przytoczone słowa papieża Jana Pawła II, najlepiej oddają atmosferę i ducha, jaki panuje na spotkaniach Klubu Częstochowskiego Seniora, którego członkowie w soboty spotykają się na zajęciach w częstochowskiej parafii św. Wojciecha.

Wspólne przebywanie w Klubie uświadamia nam, że zwłaszcza w momencie starzenia się, kiedy nasze życie staje się jeszcze bardziej kruche, to jednak nadal nie traci nic ze swej wartości. Zdobywana na zajęciach fachowa wiedza z zakresu: prawa konsumenckiego, finansów, bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej, dietetyki oraz nauki społecznej Kościoła, owocuje w naszym życiu w różnych aspektach.

Oprócz ćwiczenia intelektu, seniorzy korzystają obficie z zajęć ruchowych, które ułatwiają osobom 60+ kontrolę nad własnym ciałem i ruchem. Czwartkowe zajęcia rekreacyjne na basenie „Taurus”, środowe zajęcia taneczne, czy cotygodniowe marsze rekreacyjne nordic walking, stanowią doskonałą okazję do integracji grupy i pokonywania samotności.

Zarówno zajęcia ruchowe, jak i wykłady, pozwalają osobom 60+ odkryć kluczową prawdę o starości, którą trafnie wyraził papież Benedykt XVI: „Będąc świadomym trudności, jakie nasz wiek pociąga za sobą, chcę powiedzieć z głębokim przekonaniem: pięknie jest być starszym!”.

Janina Kawecka

Aktualności

Comments are disabled.