„Oby naszemu społeczeństwu nigdy nie zabrakło waszego uśmiechu i pięknego blasku waszych oczu!”. Słowa papieża Franciszka skierowane do seniorów, najlepiej oddają chęć służenia, niesienia pomocy seniorom. Nasze wsparcie dla osób 60+ realizujemy na wielu obszarach egzystencji „dojrzałej młodzieży”.

Służąc osobom w podeszłym wieku wsparciem z zakresu duchowości, porad prawnych, finansowych i dietetycznych, chcemy zarówno uśmiech i blask oczu seniorów uczynić jeszcze piękniejszym.

Nasze wyjście w kierunku potrzeb osób reprezentujących seniorów wpisują się w koncepcję promocji i krzewienia kultury życia. Żywimy nadzieję, że prowadzone od marca porady, uzmysłowią każdej osobie 60+, „że każda pora życia jest darem Bożym, ma swoje piękno i znaczenie, nawet jeśli naznaczona jest słabością”.

Zachęcamy Szanownych Seniorów do korzystania z Telefonicznych Linii Wsparcia.

Linia wsparcia duchowego 
Tel. 519 759 508
Poniedziałek – godz. 15:00 – 17:00,
Wtorek – godz. 15:00 – 17:00,
Piątek – godz. 11:00 -12:00.

Linia porad prawnych

Tel. 695 087 223

Wtorek – godz. 17:00 – 20:00,
Środa – godz. 17:00 – 20:00,
Czwartek – godz. 17:00 – 20:00.


Linia porad finansowych

Tel. 519 762 198

Poniedziałek – godz. 15:00 – 17:00,
Czwartek – godz. 15:00 – 17:00,
Piątek – godz. 15:00 – 16:00.


Linia porad dietetycznych

Tel. 519 759 509

Czwartek – godz. 09:00 – 13:00,
Piątek  – godz. 09:00 – 13:00.