W ramach przeżywanego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości, uczestnicy wycieczki programowej z Klubu Częstochowskiego Seniora, wzięli udział w lekcji historii na polach Grunwaldu (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki), gdzie 15 lipca 1410 roku, rozegrała się jedna
z największych bitew średniowiecznej Europy.

Seniorzy poza Pomnikiem Grunwaldzkim, „Kopcem Jagiełły”, uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Ponadto, zapoznali się z wystawą relacjonującą Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył zbiór kopii broni z okresu Bitwy pod Grunwaldem, a także oryginalne eksponaty znalezione w wyniku prac archeologicznych na polu bitwy.

„Stając u stóp Pomnika Grunwaldzkiego, który ufundował Ignacy Jan Paderewski w 1910 r., a który został zburzony przez Niemców na początku wojny w 1939 r., mając świadomość, że te kamienie z cokołu pomnika przechowano przez okres wojny w konspiracji, człowiek na nowo odkrywa wartość tego miejsca w świadomości polskiego narodu”, mówi ks. Radosław Rychlik, kierownik i opiekun wycieczki.
„Przy „Kopcu Jagiełły”, wzniesieniu usypanym w latach sześćdziesiątych przez harcerzy, czyli w miejscu dowodzenia bitwą przez Władysława Jagiełłę, słowa włożone przez Sienkiewicza w usta polskiego króla o Ulryku von Jungingen, brzmią niezwykle dostojnie: „Oto jest ten, który jeszcze dziś rano mniemał się być wyższym nad wszystkie mocarze świata” – mówi Janina Kawecka, uczestniczka wycieczki.