Wpisany w 2008 r. do Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skansen w Olsztynku, to kolejne miejsce edukacji seniorów podczas wycieczki programowej zorganizowanej w ramach ASOS 2014-2020. O tym, jak ważne jest zwrócenie uwagi na kulturę ludową, wielokrotnie przypominał ks. prof. Józef Tischner. W jednym ze swych wystąpień nie omieszkał powiedzieć, że: „Takiego doświadczenia życia, jakie niesie kultura ludowa, nie ma gdzie indziej”.

Zgromadzone w Parku Etnograficznym obiekty przedstawiające dużą i małą architekturę wiejską z terenów: Warmii, Mazur, Powiśla i tzw. Małej Litwy, cieszyły się dużym zainteresowaniem seniorów. Budynki mieszkalne, kościół, zabudowania gospodarcze i przemysłowe, wyposażone były w eksponaty, których definiowanie nie stanowiło żadnych problemów dla naszej „dojrzałej młodzieży”.

„Zapoznanie seniorów z kulturą ludową, sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań historycznych, w których spotyka się przeszłość z teraźniejszością. Dzięki takiemu sposobowi edukacji, człowiek w każdym wieku przypomina sobie
o szacunku, miłości i przywiązaniu do ziemi, na której żyjemy. W takim miejscu jak to, na nowo uczy się szacunku do kultury ludowej”. W taki sposób pobyt w skansenie relacjonuje Renata Olczyk, opiekun wycieczki i wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Ogląd wiejskich zabudowań z Warmii, Mazur, czy dawnych Prus Wschodnich, ukazywały seniorom sposób przemiany, jaki zachodził na wsi na przestrzeni lat. Umieszczone wewnątrz budynków tradycyjne przedmioty codziennego użytku na wsi w XIX i XX wieku oraz zbiory sztuki sakralnej i ludowej, były okazami świadczącymi nie tylko o trudzie, czy ciężarze pracy ludzkiej, ale informowały o wcielaniu w życie przez lokalne społeczności benedyktyńskiej reguły: „Ora et labora”.

Poza zwiedzaniem skansenu, w ramach lekcji muzealnej, seniorzy stworzyli klasę, której wychowawcą na czas nauki pisania gęsim piórem, została prezes fundacji „Czyn Katolicki”, pani Renata Olczyk. Oczywiście, cała klasa zakończyła pisanie na ocenę celującą.

Ks. Radosław Rychlik, koordynator Klubu Częstochowskiego Seniora