Położona w leśnym zaciszu pomiędzy dwoma jeziorami: Dejnowa i Wirbel, Święta Lipka, stanowiła ostatni etap dwudniowej pielgrzymki Częstochowskiego Klubu Seniora. W prowadzonym przez Jezuitów sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, seniorzy wysłuchali prelekcji na temat wzorowanego na ikonie Maryi z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej, obrazu Matki Bożej Świętolipskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej odwiedzili min.: Feliks Nowowiejski, Prymas Polski, kardynał August Hlond, biskup nominat Karol Wojtyła, Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Józef kardynał Glemp, czy metropolita krakowski Stanisław kardynał Dziwisz.

Święta Lipka to autentyczna perła baroku oraz istotne miejsce w kwestii dialogu ekumenicznego. To tutaj wierni z Kościoła katolickiego oraz ze wspólnoty ewangelickiej spotykają się na nabożeństwach, ucząc się
w świętolipskim sanktuarium razem z Maryją życia wiarą, nadzieją i miłością.

Renata Olczyk

Renata OlczykAuthor posts

Avatar for Renata Olczyk

wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej