W sobotę 15. września 2018 r. seniorzy z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Rycerze Kolumba, członkowie Klubu Seniora oraz wierni z parafii św. Wojciecha
w Częstochowie, uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej do Kałkowa-Godowa oraz Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie–Godowie. Po Mszy św. odpustowej seniorzy zapoznali się z historią najmłodszego sanktuarium w województwie świętokrzyskim.

Kolejną atrakcję stanowiło zwiedzanie zabytków na terenie Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Miejscowość zachwyciła nas zarówno panującym klimatem, jak i  historią. Po zakończeniu zwiedzania, częstochowscy pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną do domu. Powrotowi tradycyjnie towarzyszył śpiew oraz modlitwa. Serdecznie dziękujemy organizatorom pielgrzymki, księdzu Radosławowi Rychlikowi oraz Renacie Olczyk, prezes fundacji „Czyn Katolicki” za opiekę, poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz osób 60+.

Janina Kawecka – Klub Częstochowskiego Seniora