Proboszcz od Świętego Józefa i Seniorów


Przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach działa aktywnie Klub Seniora. Celem jego działalności jest zwiększenie wiedzy, aktywności oraz zmotywowanie seniorów do zmiany stylu życia oraz dbałości o kondycję fizyczną i intelektualną.

Dla uczestników przygotowano szereg spotkań i warsztatów. Są to comiesięczne spotkania połączone z biesiadą i z prelekcjami zaproszonych gości z zakresu profilaktyki zdrowotnej,  prawa konsumenckiego, spadkowego, bezpieczeństwa finansowego, zagrożeń wynikających z oszustw stosowanych szczególnie na osobach starszych itp.) Seniorzy będą mieli do wyboru udział w trzech rodzajach warsztatów: kulinarnych, tanecznych i komputerowych.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy dowiadują się w jaki sposób odżywianie wpływa na zdrowie, a także jak skomponować dietę dla osób starszych, w jaki sposób urozmaicać posiłki. Jeżeli chodzi o część praktyczną, to uczestnicy przygotowywane przez siebie posiłki, wspólnie degustują, a następnie wymieniają doświadczenia kulinarne.

Nad zajęciami tanecznymi odbywającymi się raz na dwa tygodnie pod opieką instruktorki, seniorzy uczą się nie tylko tańca, ale przede wszystkim polepszają kondycję fizyczną poprzez zajęcia ruchowe.

W celu zapobiegania wykluczeniu na obszarze technologii informacyjnej organizujemy raz na dwa tygodnie zajęcia z zakresu obsługi komputera, które obejmują podstawową obsługę wybranych programów komputerowych, poczty elektronicznej oraz Internetu.

Wychodząc naprzeciw tym, którzy ze względu na swój stopień niepełnosprawności, stan zdrowia, czy inne czynniki nie mogą wziąć udziału w prelekcjach, a którzy chcą mieć możliwość uzyskania potrzebnej wiedzy lub informacji z konkretnych zagadnień, przez cały okres trwania projektu od wtorku do czwartku w godz. 16.00 – 19.00 czynne są 3 bezpłatne telefoniczne linie wsparcia. Zainteresowani mogą skorzystać z porad prawnych, duchowych i finansowych.

Uczestnicy Parafialnego Klubu Seniora pogłębiają swoją wiedzę historyczną poprzez wyjazdy turystyczno-krajoznawcze do Sandomierza, na Zamek Krzyżtopór. Mając na uwadze celebrowanie jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ksiądz proboszcz zorganizował wycieczkę do Warszawy. Już wkrótce seniorzy z Makowisk zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego, kościół św. Stanisława Kostki, grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz wiele historycznych miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj.

Jak zaznacza ks. Andrzej Chrzanowski: „Szeroka oferta działalności Klubu jest możliwa dzięki współfinansowaniu jej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”. Dodaje przy tym, że bez wsparcia parafian, szczerego zaangażowania ludzi wspierających osoby 60+, „praca byłaby bezowocna”.

Redakcja „Seniora” gratuluje parafianom, mieszkańcom Makowisk i wszystkim podmiotom wspierającym przedsięwzięcie. Księdzu Andrzejowi życzymy tego, by dla swoich parafian pozostawał nadal dobrym proboszcz od Świętego Józefa i Seniorów.

Artur Dąbrowski
Redaktor Naczelny „Seniora w eterze”

Artykuły

Comments are disabled.