Już poza nami Pierwsza Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę. „Strażnicy Pamięci”, jak mawiał św. Jan Paweł II przybyli na Jasną Górę, by na nowo powierzyć swoje życie i życie osób im najbliższych Matce Bożej. Centralny punkt pielgrzymki stanowiła Eucharystia, której przewodniczył emerytowany Sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w latach 1990-2007, arcybiskup Edward Nowak. Homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

„Módlmy się za każdego seniora w naszej Ojczyźnie, by do końca swoich dni miał poczucie bezpieczeństwa i szczęścia”, mówił bp Przybylski. Zapewniał przybyłych na Jasną Górę pątników 60+, że „Seniorzy w Kościele i w Polsce nie są problemem”. Zachęcał przy tym seniorów, by otworzyli się na nowe możliwości i angażowali się w różnorodne projekty społeczne i apostolskie działanie Kościoła.

Przytaczając wypowiedź papieża Franciszka, biskup Przybylski przypomniał, że „młodzi są sprawniejsi, szybciej chodzą po drogach, ale to starsi te drogi znają, wiedzą jak łatwiej dojść do celu”. „Czujcie się na tej pielgrzymce skarbami Boga, skarbami Kościoła, skarbami Polski! A jak wyjedziecie stąd i spotkacie smutnych seniorów, (…), to powiedźcie im, ze nie są problemem, że są radością i zaproście ich do siebie, na ucztę, do wspólnoty”, mówił bp Przybylski.

Po zakończeniu Eucharystii seniorzy udali się do auli o. Augustyna Kordeckiego, gdzie odbył się panel, podczas którego omawiano szereg problemów z zakresu zdrowia, polityki, duchowości i bezpieczeństwa osób 60+. W gronie prelegentów znaleźli się:  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Elżbieta Bojanowska, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Maria Kelm, pszczelarz, podróżnik, współpracownik Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Tomasz Strojny, pomysłodawca i inicjator Polskiego Centrum św. Hildegardy w Legnicy,  dr Alfreda Walkowska oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Pożarnej, st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mł. bryg. dr inż. Artur Ankowski.

Spotkanie w auli poprowadził znany aktor Dariusz Kowalski. Pielgrzymkę seniorów na Jasną Górę zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które poprowadził prezes fundacji „Servire homini”, ks. Sławomir Bednarski.

Artur Dąbrowski/”Senior w eterze”.

Artur DąbrowskiAuthor posts

Avatar for Artur Dąbrowski

prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej