Po zakończeniu pierwszej części jasnogórskiej pielgrzymki seniorów, którą stanowiła  Eucharystia, przybyli na Jasną Górę pątnicy seniorzy uczestniczyli w panelu, który odbył się w auli o. Augustyna Kordeckiego. Na treść wygłoszonych referatów składały się zagadnienia z zakresu: polityki senioralnej państwa, profilaktyki prozdrowotnej, bezpieczeństwa, duchowości św. Hildegardy, apiterapii, pszczelarstwa oraz ekologii.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się: dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Tomasz Strojny, pszczelarz, podróżnik, prof. dr hab. Maria Kelm, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Alfreda Walkowska z Polskiego Centrum św. Hildegardy w Legnicy oraz przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mł. bryg. dr inż. Artur Ankowski. Całość poprowadził znany aktor Dariusz Kowalski.

W „klimat” panelu nas senioralny chór „Niezastąpieni” z Włoszczowy. Następnie Dariusz Kowalski zaprosił na mównicę prezesa DIAK, dr. Artura Dąbrowskiego, który przybliżył seniorom cel zgromadzenia seniorów w duchowej stolicy Polski. W swoim wystąpieniu prezes Dąbrowski nadmienił: „Żywimy nadzieję, że jasnogórskie spotkanie stanowić będzie dla nas wszystkich doskonałą lekcję ukazującą, że starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, którzy niosą nam wiarę, pozostawiają spuściznę i mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam szlachetne dziedzictwo”. Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej podkreślił również, że pielgrzymka stanowi doskonałą okazję do zwrócenia uwagi na to, że seniorzy, jako „Strażnicy Pamięci”, przekazują młodszym pokoleniom uniwersalne wartości chrześcijańskie, na płaszczyźnie duchowej, kulturowej i narodowej.
Dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazała na inicjatywy jakie podjął rząd polski w obszarze budowania realnej polityki senioralnej. „Rozpoczęliśmy budowę domów dziennego pobytu i klubów, a także „Senior+”. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel rekordową kwotę 80 mln zł. Skierowaliśmy te pieniądze do samorządów, zarówno na adaptację budynków, jak i na ich późniejsze utrzymanie. To bardzo ważne, aby takie placówki powstały w każdej, nawet najmniejszej gminie”, stwierdziła Podsekretarz Stanu.
Prof. dr hab. Maria Kelm (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uwrażliwiła seniorów na troskę o środowisko naturalne człowieka. W swoim wystąpieniu Profesor Kelm zaznaczyła wyraźnie, że „troska o przyrodę, bez względu na wiek, stanowić musi część naszego stylu życia, który oznacza zdolność do egzystowania w zjednoczeniu z innymi ludźmi”. Prelegentka posiłkując się myślą papieża Franciszka nadmieniła, że w kwestii troski o środowisko naturalne człowieka, kluczową rolę odgrywają: miłość i bezinteresowność.
Tomasz Strojny, który na co dzień współpracuje z milionami pszczół prowadząc pasiekę w Kotlinie Kłodzkiej. Jego pasją są pszczelarskie podróże w różne zakątki świata m.in. Nepal, Iran, Gruzja, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas wspomnianych wypraw Pan Tomasz nie tylko zgłębienia tajemnice życia pszczół, ale przekonuje seniorów na różnych kontynentach, że: „Miód koniecznie powinien na stałe zagościć w diecie rekonwalescentów i osób w podeszłym wieku”. W opinii Tomasza Strojnego: „Cukry proste dostarczane wraz z miodem zaspokajają podstawowe wymagania energetyczne organizmu i wzmacniają potencjał fizyczny człowieka”.
Po przerwie, swoje wykłady rozpoczęli delegaci Komendanta Głównego PSP. gen. brygadiera Leszka Suskiego: Mł. Bryg. Dr Artur Ankowski, Bryg. Tomasz Wiśniewski oraz St. Bryg. Jan Koldej. Bezpośrednimi delegatami Komendanta PSP na Pielgrzymkę Seniorów na Jasną Górę byli: st. bryg. mgr inż. Edward Pruski, st. bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki. Prelegenci zapoznali seniorów z problemami z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z czadem.
Szczególnie wyczekiwanym prelegentem była dr Alfreda Walkowska. Twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, wydawca, tłumaczka i konsultantka książek o Hildegardzie, znawczyni dzieła św. Hildegard oraz inicjatorka i prezes pierwszego polskiego Stowarzyszenia „Centrum św. Hildegardy w Polsce”. Popularyzująca od 25 lat wiedzę o św. Hildegardzie dr Walkowska, zwracała uwagę na praktyczne wcielanie w życie seniorów zasady związanej z przywracaniem harmonii ciała i ducha, przy użyciu w pełni naturalnych, autentycznych metod średniowiecznej wizjonerki z Bingen, którą do godności doktora Kościoła wyniósł papież Benedykt XVI.
Najpiękniejszym podsumowaniem Panelu Senioralnego w auli o. Kordeckiego będą słowa papieża seniora Benedykta XVI: „Kiedy życie staje się kruche, w latach starości, nigdy nie traci swej wartości i godności: każdy z nas, niezależnie od etapu życia jest chciany, miłowany przez Boga, każdy jest ważny i niezbędny”.
Janina Kawecka, Klub Częstochowskiego Seniora przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie