W perspektywie zawirowań z jakimi spotykamy się obecnie w świecie, jedno wydaje się pewne: „musimy wrócić na nowo do modlitwy”. W modlitwie należy odnaleźć natchnienie oraz nadzieję na przywrócenie światu  tak bardzo potrzebnej równowagi. O tym jak ważna jest modlitwa seniorów dla współczesnego świata, przypominał często papież Benedykt XVI. W jednym ze swych przemówień papież senior stwierdził, że: „Modlitwa osób starszych może chronić świat, pomagając mu może bardziej wyraziście niż troska wielu ludzi”.

Ze świadomością papieskich słów, z nadzieją w sercu wyruszyliśmy z auli o. Augustyna Kordeckiego na Drogę Krzyżową. Rozważania oraz nabożeństwo poprowadził prezes fundacji „Servire homini”, stały współpracownik Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Sławomir Bednarski.

W swoich rozważaniach ks. Bednarski poruszył kwestie związane z doczesną egzystencją seniorów. Zachęcał pątników, aby podczas przeżywania długich i trudnych dni, naznaczonych duchową pustką lub samotnością, nigdy się nie zniechęcali. W trakcie rozważań nie zabrakło odniesień o charakterze eschatologicznym. W tym kontekście ks. bednarski ukazał wiek podeszły jako pewną formę egzystencji, która powinna być naznaczona teologiczną, nadprzyrodzoną nadzieją, dzięki której zbliżający się koniec ziemskiego życia seniora okaże się  radosnym  oczekiwaniem  na spotkanie  z Jezusem  Chrystusem.

O tym, że rozważania Księdza Sławomira Bednarskiego chwytały za serce seniorów, przekonywaliśmy się nie tylko podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ale zaraz po jej zakończeniu, kiedy to nasze pokolenie 60+, nie tylko z Częstochowy, czy województwa Zachodniopomorskiego, omawiało miedzy sobą refleksje z rozważań poszczególnych stacji.

Ryszard Sobczyński/Pielgrzym Senior, Strażak – Sianów, woj. Zachodniopomorskie.