Inauguracja roku akademickiego w radomszczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z udziałem naszego kwartalnika.


W poniedziałek 1. Października w auli Muzeum Regionalnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1, miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku SAN. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Miasta Radomska, Jarosław Ferenc, starosta powiatu radomszczańskiego, Beata Pokora oraz liczna grupa seniorów. Nad całością przedsięwzięcia czuwała prezes Fundacji Aktywne Centrum Edukacji – Uniwersytet Otwarty dla Każdego, prezes Ewa Kaczmarczyk.

W trakcie spotkania miało miejsce złożenie ślubowania przez nowych członków UTW SAN, przemów przybyłych na inaugurację gości, części artystycznej chóru i uroczyście wyśpiewanego: „Gaudeamus igitur”.

        Po części oficjalnej miały miejsce wykłady, które dla studentów UTW wygłosili: dr Adam Gogacz oraz dr Artur Dąbrowski. Pierwszy z prelegentów wyartykułował seniorom znaczenie kultury w życiu człowieka i społeczeństwa. Naczelny „Seniora w eterze”, podjął tematykę związaną ze starzeniem się społeczeństwa.

         Dr Dąbrowski w swoim wykładzie” „Srebrne tsunami. Szansa, czy zagrożenie?, wyartykułował, że: w dobie postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, należy opracować innowacyjną koncepcję społeczeństwa w celu przemyślenia na nowo jego struktury ekonomicznej oraz wizji cyklu życiowego
i wzajemnych relacji między pokoleniami”.

         Inaugurację roku akademickiego w UTW SAN w Radomsku, zakończył poczęstunek, podczas którego dr Artur Dąbrowski zaprosił uczestników spotkania na audycję radiową „Senior w eterze”.

Renata Olczyk/ Redaktor „Senior w eterze”/

Aktualności

Comments are disabled.