Niezwykle ciekawe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników Klubu Częstochowskiego Seniora przeprowadzili Policjanci z III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98 w Częstochowie. Seniorzy zostali zapoznani z aktualnym stanem zagrożeń dotyczących wyłudzeń, kradzieży, zagrożenia życia i działań związanych z prawną ochroną osób 60+.

Każdy z uczestników otrzymał od funkcjonariuszy Policji stosowne materiały informacyjne dotyczące postępowania w zakresie przeciwdziałania metodom przestępców, którzy „specjalizują się” w okradaniu i wykorzystywaniu seniorów. Każdy uczestnik spotkania poznał również procedury związane z powiadamianiem stosownych służb o możliwości znalezienia się w sytuacji mających znamiona przestępstwa.

Ponadto, uczestnicy skrupulatnie odnotowali stosowne numery telefoniczne, których będą mogli użyć w okolicznościach prób manipulowania przez osoby postronne lub złodziei. Policjanci podali również seniorom telefon Dzielnicowego, któremu będą mogli zgłaszać stosowne informacje.

Dziękujemy naszym wspaniałym prelegentom z Policji, za jakże wspaniały, ekspresyjny i merytoryczny przekaz. Jednocześnie wyrazy podziękowania składamy na ręce przełożonych naszych prelegentów z III Komisariatu Policji, za troskę, zainteresowanie i przede wszystkim czuwanie każdego dnia nad bezpieczeństwem społeczeństwa, którego w obecnym czasie osoby 60+ stanowią znaczną część.

Renata Olczyk, prezes Fundacji „Czyn Katolicki”

Renata OlczykAuthor posts

Avatar for Renata Olczyk

wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej