Już po raz drugi w historii Klubu Częstochowskiego Seniora mieli okazję uczestniczyć w uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Walczyć dzielnie pod sztandarem Chrystusa Króla” i zostało zaczerpnięte z encykliki „Quas primas”, Piusa XI.

Na wstępie przybyłych do Kaplicy Różańcowej gości powitał prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski oraz ks. Jacek Michalewski z podprzeorem Jasnej Góry, o Janem Poteralskim OSPPE. W czasie uroczystości, ponad stu uczestników, miało okazję wysłuchać prelekcji, które wygłosili: wykładowca częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr Łukasz Laskowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Michał Pabiańczyk oraz prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski.

W swoim wykładzie ks. dr Laskowski, odwołując się do  tekstów Starego i Nowego Przymierza, zwrócił uwagę na aktualność biblijnego przesłania co do kwestii miłosierdzia. W kontekście orędzia przekazanego przez Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, niezwykle interesująco zinterpretował Obraz Jezusa Miłosiernego. Prelegent, teologiczne orędzie Obrazu „Jezu Ufam Tobie” wyjaśnił, w perspektywie tekstów biblijnych, mówiących o bożym miłosierdziu. Ks. dr Laskowski omawiając niniejszy aspekt teologii miłosierdzia, nie omieszkał zaznaczyć, że „Bóg jako światłość, w świecie osnutym ciemnością, działa poprzez znaki miłosierdzia”.

Na temat miłosiernych czynów Jezusa i Jego doświadczenia Ojca mówił ks. Michał Pabiańczyk. Ojciec duchowny częstochowskiego WSD zachęcał seniorów do naśladowania nie tylko czynów samego zbawiciela, ale również uczynków biblijnych postaci, wśród których wymienił: Mojżesza, Eliasza i Elizeusza. Wykładowca stawiał wiele cennych pytań osobom w podeszłym wieku. Jednocześnie zachęcał seniorów do wyjścia poza utarte schematy i zaniesienia orędzia Jezusa współczesnemu człowiekowi.

Ostatni z wykładów wygłosił dr Artur Dąbrowski. Mówca, w swoim wykładzie, zwrócił uwagę na kwestię tożsamości i ludzi świeckich w Kościele. Mówiąc o obszarach misji wytyczonej przez II Sobór Watykański laikatowi, prezes DIAK zaznaczył, że kluczowymi obszarami apostolstwa świeckich są Kościół i świat. Podkreślił przy tym, że „Naruszenie równowagi, kosztem jednej lub drugiej przynależności prowadzi do niebezpiecznych wypaczeń życia chrześcijańskiego”, podkreślił prezes Dąbrowski.

Po zakończeniu części wykładowej, uczestnicy spotkania udali się na Mszę św. do Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, w celu uczestniczenia w Eucharystii. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z: Częstochowy, Blachowni, Kłobucka, Zawiercia, Wielunia, Myszkowa, Radomska, Poraja, Wiewca, Strzelec Wielkich oraz Działoszyna. W gronie osób zaproszonych znaliźli się przedstawiciele władz samorządowych Wielunia i Działoszyna.

Małgorzata Wolna