Upłynął tydzień od spotkania z seniorami z regionu myszkowskiego-zawierciańskiego, które zostało zorganizowane przez nasze stowarzyszenie w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy św., po której proboszcz ks. prałat Jan Batorski zaprosił prelegentów oraz przybyłych seniorów na spotkanie do sali katechetycznej mieszczącej się w budynku plebanii.

Warsztaty terenowe, poza ramowym blokiem wykładowym, obfitowały również w wykłady poświęcone tematyce niepodległościowej. Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną opracowała emerytowana nauczycielka biologii, Grażyna Wróblewska-Ludwig.

Pani Grażyna przypomniała seniorom postaci zapomnianych polskich bohaterów, którzy na rozmaity sposób promowali Polskę i upominali się o jej niepodległy byt. „Zapomniani bohaterowie: Czochralski, Weigl, Prószyński, Koprowski, Łukasiewicz, Funk i wielu innych, podejmowali walkę intelektualną, pokonując liczne trudności i w obszar wiedzy wnosili myśl polską. W ten sposób przypominali rodakom i światu o istnieniu naszej Ojczyzny”, stwierdziła Grażyna Wróblewska-Ludwig.

Warsztaty terenowe cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony myszkowskiego duchowieństwa, które w swoich parafiach formuje osoby 60+. Na szczególną uwagę zasługuje liczna delegacja seniorów z parafii św. Anny w Myszkowie-Będuszu. 

Dziękujemy serdecznie ks. Janowi Batorskiemu za umożliwienie spotkania z seniorami 
w parafii i wsparcie organizacyjna. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do ks. Krzysztofa Smugi ks. Pawła Wróbla i pani Grażyny Wróblewskiej-Ludwig.

Katarzyna Dąbrowska/Senior w eterze/

No comment

Dodaj komentarz