Sobotnie spotkanie Klubu Częstochowskiego Seniora obfitowało w wiele wyjątkowych niespodzianek. Pierwszą z nich były odwiedziny redakcji „Naszego Dziennika”, która w ramach mikołajkowego prezentu zostawiła naszym seniorom 400. egzemplarzy weekendowego wydania gazety. My ze swej strony podarowaliśmy Redakcji ikonę Matki Bożej Katyńskiej, z grudkami ziemi z miejsc kaźni Polaków, którą wykonał współpracujący z redakcją „Seniora w eterze”, Włodzimierz Lach.

Po uroczystościach urodzinowych miały miejsce wykłady z dietetyki oraz z bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej właściwej diety i zdrowego odżywiania się. Pani dietetyk dokładnie wyartykułowała jakie produkty należy spożywać uniknąć wielu dolegliwości.

W swoim wykładzie dr Artur Dąbrowski zwrócił uwagę na aspekty bezpieczeństwa w kontekście obecnych przemian społeczno-kulturowych. Jednocześnie zaprosił na przyszłotygodniowe audycje „Senior w eterze”, do Radia Jasna Góra, w której szczegółowo zostaną omówione kwestie wpływu reklamy na psychikę człowieka oraz aspekty bezpieczeństwa seniora. W dobie „gorączki zakupowej”, niniejsze informacje z pewnością się przydadzą.

W imieniu fundacji „Czyn Katolicki” dziękujemy serdecznie Redakcji „Naszego Dziennika”, za piękny dar serca dla seniorów. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ze św. Wojciecha oraz Rycerzy Kolumba, za troskę o to, by po niedzielnych Mszach św., parafianie otrzymali dobrą katolicką prasę.

Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Renata OlczykAuthor posts

Avatar for Renata Olczyk

wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz