37. rocznica stanu wojennego – uroczystości na Jasnej Górze


W przypadającą 13 grudnia 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przedstawiciele środowisk patriotycznych, osoby represjonowane, członkowie Solidarności regionu częstochowskiego, członkowie Stowarzyszenia Więzionych Internowanych, członkowie Akcji Katolickiej, środowiska seniorów oraz samorządowcy, zgromadzili się na w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, na Mszy św. w intencji Ojczyzny.  
Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski, abp. Wacław Depo, który na początku Mszy św. powiedział: „Od 37 lat przeżywamy w Adwencie dzień 13 grudnia, który uczy nas rozróżniać pomiędzy prawdą a złą pamięcią narodu, dlatego gromadzimy się na Eucharystii w domu zawierzenia Maryi skąd od pokoleń stawaliśmy się wolni”.


Mając na uwadze kontekst celebrowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, metropolita częstochowski nadmienił: „Przeżywając jeszcze stulecie odzyskania niepodległości Polski wpisujemy w to dziękczynienie, na wzór Maryi, dramat 13 grudnia 1981 r. i następnych miesięcy i lat. Ponad 100 tys. zabitych, 10 tys. uwięzionych, tysiące zmuszonych do emigracji oraz zapaść gospodarcza związana z kryzysem moralnym i znieprawieniem sumień Polaków po dzień dzisiejszy”.
W uroczystościach, na zaproszenie Ojców Paulinów uczestniczył redaktor naczelny „Seniora w eterze”, dr Artur Dąbrowski. „Pobyt w tak ważnym dniu na Jasnej Górze, u stóp Królowej Polski, w miejscu, o którym św. Jan Paweł II, w czasie totalitarnego zniewolenia i zaplanowanej ateizacji kraju, mawiał: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, to zaszczyt i zobowiązanie. Dziękuję Ojcom Paulinom, szczególnie Ojcu Janowi Poteralskiemu, podprzeorowi Jasnej Góry, za zaproszenie i wspólną modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego”, powiedział Artur Dąbrowski.

Renata Olczyk/”Czyn Katolicki/”Senior w eterze”

Aktualności

Comments are disabled.