Siódmego i ósmego grudnia członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy par. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Częstochowie, zorganizowali świąteczną zbiórkę żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii. Tegorocznej zbiórce na Błesznie patronował „Caritas”.W inicjatywę włączyli się nasi seniorzy, którzy w pawilonie „Społem” przy ul. Jesiennej oraz Biedronce przy ul. Bohaterów Katynia czuwali nad zbiórką produktów długoterminowych. Osoby robiące zakupy na święta okazywały się niezwykle hojne, dzięki czemu kosze zapełniały się niezwykle szybko. W ciągu dwóch dni zebraliśmy 407 kg. żywności, którą z seniorami i wolontariuszami rozdysponowaliśmy do paczek dla osób najbardziej potrzebujących.
Wyrażam wdzięczność wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę. Wyrazy uznania kieruję do: wolontariuszy i darczyńców oraz seniorów. Zebrane produkty rozdzieliliśmy proporcjonalnie, dzięki czemu 80 świątecznych paczek zostało doręczonych do instytucji oświatowych, osób potrzebujących i nade wszystko naszych wspaniałych seniorów”, mówi Ewa Krawczyk, koordynatorka akcji. 

No comment

Dodaj komentarz