Kupuję i jestem świadomy swych praw


Seniorzy to grupa społeczna, która najczęściej narażona na działania ze strony nieuczciwych handlowców. Wspomniane podmioty wiedzą dokładnie o tym, że osoby 60+ niezbyt chętnie reklamują zakupione produkty. Jak wykazują badania, osoby w podeszłym wieku, pobieżnie zapoznają się z treścią podpisywanych umów, na świadczone usługi. Jak widać, przeciętny senior, w dobie przedświątecznej „gorączki zakupów”, dla wielu podmiotów stanowić może „łakomy kąsek”.

Niejednokrotnie podczas zajęć z bezpieczeństwa w Klubie Częstochowskiego Seniora, zalecano osobom 60+ dokładne zapoznanie się z informacją na etykiecie, przed dokonaniem zakupu konkretnego produktu. Niezwykle ważne są informacje podane tzw. drobnym drukiem, których oko seniora nie jest w stanie uchwycić. Wiemy również, że sugerowanie się atrakcyjnością graficzną produktu, może uśpić czujność seniora.

Na przykładzie opakowań z jakami, znajdujemy ilustracje, które przeciętnego konsumenta wprowadzają w błąd, oczywiście co do metody chowu kur. Rysunek kurczakami sugeruje nam, że, spacerują sobie spokojnie po trawie. W związku z tym, ich chów odbywa się na wolnym wybiegu. Jednakże umieszczona w kodzie na skorupce cyfra 3 pozbawia nas złudzeń i wskazuje na to, że nabyte jajko pochodzi z chowu klatkowego.

Niezwykle istotną kwestią dla zdrowia nie tylko seniorów jest sprawdzenie na etykiecie podanego minimalnego terminu trwałości produktu. Przy zakupie sprawdzamy, czy termin ważności nie minął. Warto pamiętać o tym, że przeterminowane produkty, powinny być wycofane ze sprzedaży, a jakikolwiek przeterminowany artykuł spożywczy nie może być sprzedawany po obniżonej cenie.

Należy pamiętać również, że w przypadku nabycia przeterminowanej, nieświeżej żywności, mamy prawo do jej reklamacji w przeciągu trzech dni. Termin ten liczy się od momentu dnia w którym dokonaliśmy zakupu. Żywność reklamujemy nawet wtedy, gdy zakupiliśmy ją po cenie promocyjnej. Reklamację konsument, w tym przypadku senior, składa u sprzedawcy. On z kolei nie może odmówić jej przyjęcia, jeżeli oczywiście zachowano wcześniej wspomniany trzydniowy termin. Swoje spostrzeżenia w tej materii zgłaszamy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Na wszelki wypadek podajemy adres wspomnianej instytucji:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, Delegatura w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa,

tel. (34) 324 70 49

fax (34) 324 70 59

e-mail:  delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl

Katarzyna Dąbrowska

Aktualności

Dodaj komentarz