Znane i przytaczane powszechnie stwierdzenie o. Leona Knabita OSB: „Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha”, oddaje najlepiej klimat opłatkowego spotkania Klubu Seniora „Maksymilian”, działającego przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie, które miało miejsce w restauracji „Cosmo”, przy Al. Armii Krajowej 68. W wigilijnym spotkaniu Klubu uczestniczył prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski.

Przybyłych na spotkanie uczestników Klubu, sympatyków oraz zaproszonych gości powitali kolejno: prezes Klubu, dr Wiesław Gaździcki oraz ks. prałat Gabriel Maciejewski. Po krótkim wprowadzeniu ks. prałat Maciejewski pobłogosławił opłatki, odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił krótką katechezę. Po katechezie, seniorzy złożyli sobie życzenia i rozpoczęli wspólne kolędowanie.

Bożonarodzeniowe opłatek Klubu Seniora „Maksymilian”, stanowiło doskonałą okazję do wyróżnienia osób, które najbardziej angażują się w prace z osobami 60+. „Panie Arturze, księże prałacie, tutaj są dobrzy ludzie. Oni wszyscy zasługują na nagrodę. Chcielibyśmy wyróżnić z naszego grona, te osoby, które angażują na rzecz seniorów i Klubu, każdą minutę swojego cennego czasu”, powiedział dr Gaździcki.

Na zakończenie spotkania, dr Dąbrowski, podziękował księdzu prałatowi Maciejewskiemu, prezesowi Gaździckiemu oraz wszystkim uczestnikom za zaproszenie na spotkanie opłatkowe. „Cieszę się, że Państwo nie tylko z tego, że słuchacie Państwo dwa razy w tygodniu audycji poświęconej seniorom, ale również posiłkujecie swój wiek podeszły, lekturą naszego kwartalnika „Senior w eterze”. Dziękuję Księdzu Prałatowi, Doktorowi Gaździckiemu i przede wszystkim Wam, za zaangażowanie. Dziś przekonaliście mnie o prawdziwości powiedzenia, że młodość to autentycznie stan ducha. Zapewniam Państwa o naszym wsparciu Waszej inicjatywy, ze strony Akcji Katolickiej”, i osób zaangażowanych na rzecz seniorów w projekcie „Senior w eterze”, powiedział dr Dąbrowski.

Dr Dąbrowski zaprosił seniorów z parafii św. Maksymiliana, wraz z ks. prałatem Gabrielem Maciejewskim do wzięcia udziału w audycji radiowej „Senior w eterze”, w Radio Jasna Góra. „Audycja stanowić będzie pewną formę dzielenia się dobrem, jakie osoby 60+ w waszej parafii świadczą i otrzymują. Taka audycja doda sił i wzmocni nadzieję niejednego samotnie żyjącego seniora. I jeszcze jedno. Już dziś, w imieniu organizatorów, zapraszam Was wszystkich, na II Pielgrzymkę Seniorów, która odbędzie się 21. września na Jasnej Górze”, powiedział dr Artur Dąbrowski.

Renata Olczyk, wiceprezes DIAK, prezes fundacji „Czyn Katolicki”.

Renata OlczykAuthor posts

Avatar for Renata Olczyk

wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz