Sobota to dzień na który szczególnie czekają uczestnicy spotkań Parafialnego Klubu Seniora (PKS) w Makowiskach. Każdorazowo spotkanie posiada nie tylko inną formę, ale dzięki pomysłowości ks. proboszcza Andrzeja, obfituje w liczne niespodzianki.

I tym razem nie mogło być inaczej. Na podsumowujące miniony rok spotkanie karnawałowe zaproszeni zostali współpracujący z Klubem z Makowisk goście: prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renata Olczyk oraz dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Zaraz po zakończeniu Eucharystii, sprawowanej w parafialnym kościele św. Józefa Oblubieńca NMP, członkowie Klubu Seniora, udali się do domu parafialnego, by rozpocząć wspólne biesiadowanie i bal. Mając na uwadze fakt, że w Makowiskach seniorzy uczestniczą systematycznie w zajęciach tanecznych i organizowanej raz na dwa tygodnie na dyskotece, to wiedzieliśmy dokładnie, że atmosfera na balu kończącym rok, będzie iście szampańska.

Nie mogło być inaczej. Po przemówieniach ks. proboszcza Andrzeja, prezes Renaty Olczyk i dra Dąbrowskiego, rozpoczęła się zabawa taneczna, której „klimat”, szybko udzielił się jej uczestnikom. Jak powiedzieliśmy wyżej, każde spotkanie seniorów w Makowiskach obfituje w liczne niespodzianki. Również ta część spotkania zawierała w sobie niespodziankę. Na parkiecie, specjalnie dla seniorów wystąpiła para młodych tancerzy, Małgosia i Mateusz, którzy zachwycili seniorów serią wykonywanych tańców. Nasi artyści porwali do tańca również seniorów, którzy ochoczo tańczyli z Mateuszem i Małgosią.

Mając na uwadze zaangażowanie społeczności Makowisk na rzecz osób 60+, życzymy zarówno Księdzu proboszczowi Andrzejowi oraz wszystkim osobom, dzięki którym, tak wiele dobra mogą doświadczyć seniorzy, zapału do pracy i czerpania radości z bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka.

Małgorzata Frańczak/wiceprezes DIAK/seniorweterze.pl

No comment

Dodaj komentarz