Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej pragnie serdecznie podziękować Pani Minister dr Elżbiecie Bojanowskiej za wsparcie, pomoc i motywowanie do pracy z seniorami. 
Życzliwość, czas dla drugiego człowieka, pracowitość i szacunek dla prawdy, to wartości, które zdążyliśmy odczytać podczas wielu spotkań z Szanowną Panią.

Elżbieta Bojanowska / Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę

Pamiętamy również o tym, że bez Pani zachęty, dopingu i wsparcia, nie byłoby Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę. 
Z pewnością jest wiele słów w których można wyrazić wdzięczność. My ze swej strony wybraliśmy to jedno, najprostsze: Pani Minister DZIĘKUJEMY.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz