11 stycznia 2019 na Jasnej Górze odbyło się pierwsze w nowym roku czuwanie archidiecezji częstochowskiej. W niniejszym wydarzeniu przed obliczem Czarnej Madonny uczestniczyło wielu seniorów, których spotykaliśmy wcześniej podczas prowadzonych przez nas „warsztatów terenowych” na terenie archidiecezji częstochowskiej.
Treść rozważań na czuwanie przygotował koordynator Klubu Częstochowskiego Seniora, ks. Radosław Rychlik. W odczytanie przemyśleń ks. Radosława zaangażowali się seniorzy. Nad przedsięwzięciem, od strony organizacyjnej czuwała prezes fundacji „Czyn Renata Olczyk. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również konferencja, którą w kaplicy Cudownego Obrazu, w obecności biskupów częstochowskich, prezbiterów, osób życia konsekrowanego oraz przybyłych na czuwanie wiernych świeckich, wygłosił proboszcz parafii N. M. P. Anielskiej w Kleszczowie, ks. Sławomir Bednarski.  Całość uświetnił śpiew animowany przez kwartet muzyczny „Cantate Deo” z Wręczycy Wielkiej.  

O północy sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył biskup Andrzej Przybylski. W homilii, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił, że „zawierzenia uczymy się w szkole Maryi i Józefa”. To właśnie seniora, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, postawił jako wzór cnót postępowania w życiu człowieka.

Janina Kawecka/AK/Klub Częstochowskiego Seniora/

No comment

Dodaj komentarz