Seniorzy z Akcji Katolickiej na spotkaniu opłatkowym


Seniorzy z Akcji Katolickiej na spotkaniu opłatkowym z przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, metropolitą częstochowskim, arcybiskupem Wacławem Depo.
W sobotę 12. stycznia o godz. 10:00, uroczystą Eucharystią sprawowaną w kościele św. Wojciecha w Częstochowie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił, Metropolita Częstochowski, Arcybiskup Wacław Depo. W gronie zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się również: ks. dr Mariusz Trojanowski, sekretarz Księdza Arcybiskupa, o. Jan Poteralski, podprzeor klasztoru na Jasnej Górze oraz kapłan posługujący w USA.


Przybyłych na Eucharystię gości powitał proboszcz parafii, ks. prałat Stanisław Iłczyk. Dziękując gościom za przybycie, poprosił Księdza Arcybiskupa o sprawowanie Mszy św. w intencji Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Podczas Eucharystii, w wygłoszonej przez siebie homilii, Metropolita Częstochowski, wskazując na wynikający z chrztu, obowiązek apostolskiego świadczenia o Chrystusie każdego członka Kościoła, wskazał jednocześnie na to, że apostolstwo ma swe bezpośrednie źródło w trynitarnym życiu Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego.  
Na zakończenie Mszy św. prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski oraz panie wiceprezes Małgorzata Frańczak i Renata Olczyk, podziękowali Księdzu Arcybiskupowi za celebrację Eucharystii. Prezes Dąbrowski złożył Metropolicie oraz przybyłym na spotkanie prezbiterom i gościom noworoczne życzenia. 

Po zakończeniu Eucharystii, Ksiądz Arcybiskup udał się z wizytą kolędową do biura fundacji „Czyn Katolicki”, mieszczącego się przy parafii św. Wojciecha, gdzie wspólnie z zarządem modlili się o pomyślność i boże błogosławieństwo dla Akcji Katolickiej i fundacji „Czyn Katolicki”.

Małgorzata Wolna/KWAK

Aktualności

Dodaj komentarz