Po zakończeniu Eucharystii, metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, zagościł na spotkaniu opłatkowym z seniorami Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w auli przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie.

Po przywitaniu przez prezesa Akcji Katolickiej przybyłych na spotkanie gości, wśród których byli: proboszcz parafii św. Wojciecha Stanisław Iłczyk, sekretarz Metropolity Częstochowskiego, ks. dr Mariusz Trojanowski, podprzeor Jasnej Góry, o. Jan Poteralski OSPPE, wieloletnia prezes DIAK dr Anna Kwiatkowska oraz Rycerze Kolumba, głos zabrał  arcybiskup Wacław Depo. Przybyłym na spotkanie członkom AK, metropolita częstochowski, życzył „odwagi kroczenia za Chrystusem jedynym Odkupicielem człowieka, we współczesnym świecie”.


Po życzeniach i modlitwie przeprowadzonej przez Księdza Arcybiskupa, głos zabrali kolejno, asystent DIAK, ks. Jacek Michalewski oraz prezes Akcji Katolickiej dr Artur Dąbrowski. Następnie uczestnicy spotkania opłatkowego złożyli sobie życzenia i pod kierunkiem ks. Radosława Rychlika, wiceasystenta DIAK, rozpoczęli wspólne kolędowanie.
Po wspólnym kolędowaniu nadszedł czas na podziękowania członkom Diecezjalnego Instytutu, za pracę apostolską w roku 2018. Niniejszą część spotkania poprowadził prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Dąbrowski. W swym wystąpieniu, prezes DIAK nawiązując do wydarzeń organizowanych przez zarząd, za największy sukces Akcji Katolickiej w roku 2018, uznał organizację Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę, która miała miejsce we wrześniu. „Akcja Katolicka w wielu miejscach diecezji, wspiera i animuje działania apostolskie z osobami 60+”, powiedział prezes.

Na koniec prezes Dąbrowski zachęcił przybyłych Gości do zabrania głosu i podzielenia się własnym doświadczeniem pracy w Parafialnych Oddziałach, czy wspólnotach parafialnych. Wśród mówców znaleźli się: Krystyna Pilarczyk, delegat do KIAK, prezes POAK w Zajączkach, Grzegorz Wydmuch, przedstawiciel Rycerzy Kolumba, Franciszek Nowak, prezes POAK z parafii św. Wojciecha, Janina Kawecka oraz wiceprezes DIAK, Renata Olczyk. Nad przedsięwzięciem czuwał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ze Świętego Wojciecha, wsparty pomocą Rycerzy Kolumba. Całość koordynował, wiceasystent DIAK, ks. Radosław Rychlik.

W imieniu uczestników pragniemy serdecznie podziękować POAK z parafii św. Wojciecha oraz prezes Janinie Kaweckiej, za przygotowanie spotkania opłatkowego. Podziękowanie składamy Księdzu Radosławowi za przygotowanie, koordynowanie inicjatywy dla blisko 150 osób.

Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

No comment

Dodaj komentarz