27 czerwca 2017 papież Franciszek świętował 25. Rocznicę święceń biskupich. W swojej homilii podczas Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego Mszę św. z blisko pięćdziesięcioma kardynałami, Franciszek w ciekawy sposób przedstawił rolę dziadka.

Nawiązując do biblijnego lekcji czytania o powołaniu Abrahama, Franciszek powiedział: „Kiedy Abraham został powołany, był mniej więcej w naszym wieku: bliski był emerytury, miał iść na emeryturę, żeby odpocząć… Zaczął w tym wieku. Człowiek w podeszłym wieku, z ciężarem starości, tej starości, która niesie z sobą boleści, choroby… Jednak ty, jak gdybyś był młodzieńcem – wstań, idź, idź! Jak gdybyś był harcerzem – idź! Patrz i ufaj. A to Słowo Boże odnosi się także do nas, którzy jesteśmy w podobnym wieku, w jakim był Abraham… I do nas dzisiaj Pan mówi to samo: „Wstań! Patrz! Ufaj!”. Mówi nam, że jeszcze nie pora na zamykanie naszego życia, żebyśmy nie zakańczali naszej historii, nie podsumowywali naszej historii. Pan mówi nam, że nasza historia jest nadal otwarta – jest otwarta aż do końca, jest otwarta przez misję. I tymi trzema nakazami wskazuje nam misję: „Wstań! Patrz! Ufaj!”.

Z pewnością słowa papieskiej homilii rozniecają w sercach wielu dziadków nadzieję, przekonującą ich o tym, że mimo upływu lat, ciężarów jakie niesie ze sobą życie, pomimo dolegliwości i chorób, są w stanie nadal nadawać kształt własnej historii oraz historii swych wnuków. W nakreślonej przez Franciszka perspektywie, dobrze będzie pamiętać o tym, że każdy dziadek poznający dzieje Abrahama, odnajdzie w jego sposobie życia nie tylko  fragment własnej historii, ale siłę do działania. Z pewnością historia sędziwego Abrahama, dziś powiedzielibyśmy seniora Abrahama, przekona każdego dziadka, że: „Moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

W dalszej części homilii Franciszek mówi: „Ktoś nieżyczliwy nam powie, że jesteśmy gerontokracją Kościoła. To kpina. Nie rozumie tego, co mówi. My nie jesteśmy starcami  – jesteśmy dziadkami, jesteśmy dziadkami. A jeśli tego nie czujemy, powinniśmy prosić o łaskę, aby to poczuć. Jesteśmy dziadkami, na których patrzą nasze wnuki. Dziadkami, którzy powinni wskazywać im sens życia swoim doświadczeniem. Dziadkami nie pogrążonymi w melancholijnym myśleniu o naszej historii, ale otwartymi, aby to dawać. A dla nas owo „wstań, patrz, ufaj” znaczy „marzyć”. Jesteśmy dziadkami powołanymi do tego, by marzyć i przekazywać nasze marzenie dzisiejszej młodzieży – ona potrzebuje tego. Bowiem ona z naszych marzeń będzie czerpać siłę do przepowiadania i realizowania swojego zadania”.

Z okazji Dnia Dziadka życzymy Wszystkim Wspaniałym Seniorom, by pamiętali, że są dziadkami, którzy własnym stylem życia i doświadczeniem, wnoszą w przestrzeń życia wnuków wartości. Waszemu towarzyszeniu wnukom, niech na każdym kroku towarzyszy zachęta Waszego rówieśnika, również seniora, papieża Franciszka: „Wstań! Patrz! Ufaj!”

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Artur DąbrowskiAuthor posts

Avatar for Artur Dąbrowski

prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz