Tradycyjnie w piątek, w radio „Fiat” zagościła Akcja Katolicka. Tym razem 15. marca o godz. 13:10, w eterze prezes DIAK dr Artur Dąbrowski oraz wiceprezes DIAK i prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renata Olczyk, zapraszali radiosłuchaczy do wzięcia udziału
w szóstej edycji sympozjum „Dar bycia kobietą”, które odbędzie się 23. marca w Wyższym Seminarium Duchownych Archidiecezji Częstochowskiej, przy ul. Św. Barbary 41.
„Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: „Sukces o kobiecym obliczu”. W bieżącym wydaniu sympozjum chodzi o ukazanie takich kobiecych postaw, które są zaprzeczeniem funkcjonujących w środowisku stereotypów, według których kobieta, zwłaszcza katoliczka, jest symbolem zacofania. My chcemy pokazać, trzy wspaniałe kobiety, które każdego dnia
w życiu prywatnym i zawodowym, inspirują się wiarą, która ma przełożenie na każdy wymiar ich egzystencji” – mówi wiceprezes DIAK Renata Olczyk. Dodaje przy tym, że: „Tegoroczne prelegentki: Dominika Figurska, dr Katarzyna Kwarecka, czy Małgorzata Nawrocka, to rozpoznawalne w Polsce kobiety, których sukces zawodowy inspirowany jest autentycznie przeżywaną wiarą”.
„Cieszymy się, że zainspirowane myślą katolickiej filozof i teolog, Alice von Hildebrand sympozjum, jest próbą nawiązania dialogu ze współczesną zlaicyzowaną, postmodernistyczną koncepcją kobiety. Ukazujemy nie tylko oblicze kobiecego sukcesu, ale promujemy piękno i mądrość , czyli sedno kobiecości”, powiedział dr Artur Dąbrowski. Prezes DIAK dodał przy tym: „Alice von Hildebrand określała kobiety terminem: „płeć pobożna”. Osobiście bardzo lubię to określenie. Jednocześnie nasza Pani Filozof daje nam jasno do zrozumienia, że: „Dopóki kobiety dochowują wierności swemu religijnemu powołaniu, świat pozostaje bezpieczny”. Niestety, dziś nawet w wielu kręgach kobiecych, mamy do czynienia
z brakiem dostrzegania tego, co metafizyczne”.
Za sprawą redaktora Jacka Jarawki, audycja w Radio przebiegła w doniosłej atmosferze, za co szczególnie podziękowali w eterze słuchacze z Częstochowy oraz Wielunia.

Małgorzata Frańczak

No comment

Dodaj komentarz