Przybyłych do auli Gości, Prelegentów oraz Przedstawicieli Mediów powitał prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski. Zaraz po krótkim wystąpieniu prezesa, głos zabrała prezes fundacji „Czyn Katolicki”, wiceprezes DIAK, Renata Olczyk, która odczytała list premier Beaty Szydło skierowany do prezesa oraz uczestników sympozjum „Dar bycia kobietą”.
Zaraz po wystąpieniu wiceprezes Renaty Olczyk, do uczestników sympozjum krótkie przemówienie wygłosiła prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Urszula Furtak, która podziękowała za inicjatywę oraz promocję kobiety, w oparciu o wartości tradycji chrześcijańskiej w przestrzeni społecznej.
Po wystąpieniu prezes Urszuli Furtak, rozpoczęło się sympozjum, które w bieżącym roku poprowadził dr Artur Dąbrowski. Prowadzący bardzo często odwoływał się do nauczania katolickiej teolog i filozof, Alice von Hildebrand, której publikacja: „Przywilej bycia kobietą”, stanowiła inspirację do zorganizowania sympozjum „Dar bycia kobietą”.
Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Sukces o kobiecym obliczu”. „Od początku chcieliśmy pokazać polskie kobiety sukcesu. Stąd inicjatywa, by na konferencję zaprosić premier Beatę Szydło. Niestety, obowiązki pokrzyżowały plany Pani Premier, ale cieszymy się z faktu przesłania na ręce Pana Prezesa Dąbrowskiego listu do uczestników sympozjum”, mówi Renata Olczyk, prezes fundacji „Czyn Katolicki”. Dodaje przy tym, że: „Myślę, że świadectwo życia i inspirowania się wiarą, także w życiu zawodowym, którym podzieliły się z nami nasze prelegentki: Dominika Figurska, Katarzyna Kwarecka i Małgorzata Nawrocka, jest dla nas, autentyczną ucztą duchową. Z wytęsknieniem czekam na film z konferencji na seniorweterze.pl”.

Katarzyna Dąbrowska

No comment

Dodaj komentarz