Seniorzy stanowili liczne środowisko na spotkaniu z cyklu „Prymas jasnogórski w drodze na ołtarze”. W trakcie prelekcji zaprezentowano publikację: „Stefan Kardynał Wyszyński. Jasnogórskie wspomnienia. Zapiski osobiste”. W gronie osób zaproszonych na wydarzenie znaleźli się: redagująca książkę, Anna Zyskowska, dyrektor Wydawnictwa Paulinianum, o. Samuel Pacholski, bp Andrzej Przybylski, o. Józef Płatek, o. Izydor Matuszewski, kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak, przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, rodzona siostra o. Zachariasza Jabłońskiego, Eugenia oraz jego brat stryjeczny Sławomir z żoną, przedstawiciele mediów oraz dr Artur Dąbrowski oraz prezes fundacji „Czyn Katolicki:, Renata Olczyk.
Zaprezentowana publikacja stanowi doskonałą dokumentację pobytu Prymasa na Jasnej Górze. Jak zaznacza Anna Zyskowska: „Przesłaniem głównym tej książki jest droga kard. Stefana Wyszyńskiego do świętości przez Jasną Górę. Tutaj udokumentowanych jest 603 dni Jego pobytu na podstawie osobistych zapisków pro memoria, które ks. Prymas prowadził prawie cale życie”.
Jak zaznaczył dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, o dr Mariusz Tabulski: „Gdyby nie prymas Wyszyński i jego zawierzenie Maryi Jasnogórskiej, zupełnie inaczej wyglądałby Kościół w Polsce, nasza Maryjność i nasz Naród”. Dodał przy tym, że obecnie „Potrzebujemy nowego impulsu, nie tylko modlitwy i wstawiennictwa, ale też takiego nauczania, które pozwoli nam uporządkować wszystkie sprawy w naszej Ojczyźnie, ten cały bałagan moralny, bałagan życia społecznego, politycznego i również Kościoła, bo Kościół też potrzebuje oparcia i świateł, jak przeżyć próbę oczyszczenia”.

Małgorzata Wolna

No comment

Dodaj komentarz