Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji kościelnych z terenu województwa śląskiego, w poniedziałek 29 kwietnia w Bielsku-Białej z rąk ministra Stanisława Szweda odebrały promesy w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.
Uroczystości odbyły się w delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Promesy wręczali: wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku – Białej Przemysław Drabek.


Na realizację projektów w ramach rządowego programu ASOS 2019 w skali kraju przeznaczono 40 mln zł. Wymagania formalne spełniło 300 podmiotów, z czego aż 50 z działających na terenie województwa śląskiego. W niniejszej pięćdziesiątce znalazły się podmioty z Bielska-Białej, Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego, Katowic, Zagłębia oraz Częstochowy.


W gronie podmiotów, którym gratulował minister Stanisław Szwed, znalazły się Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej oraz fundacja „Czyn Katolicki”. Promesy wręczane przez Ministra Szweda w imieniu Akcji Katolickiej odebrał dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. „Czyn Katolicki” reprezentowała prezes Renata Olczyk.

Grzegorz Juziak

Aktualności

Dodaj komentarz