Prezes fundacji „Czyn Katolicki” na konferencji Pałacu Habsburgów w Żywcu


„Senior wczoraj i dziś”, to tytuł konferencji dedykowanej seniorom, która odbyła się 20 maja w Sali Lustrzanej Pałacu Habsburgów w Żywcu. W wykładach na zaproszenie organizatorów uczestniczyła wiceprezes DIAK, prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renata Olczyk.
Jak zauważa ks. Radosław Rychlik, koordynator działającego przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie Klubu Seniora, a zarazem wiceasystent DIAK: „Doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym oraz wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań w ramach rządowego programu ASOS w Klubie Częstochowskiego Seniora, to z pewnością nie jedyne atuty Pani Wiceprezes Renaty Olczyk, w działalności z seniorami”.
Na konferencji w Żywcu, uczestnicy spotkania, mieli okazję wysłuchać konferencji, którą wygłosił stały współpracownik Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, ks. Sławomir Bednarski.


„Cieszę się faktem, że społeczność Żywiecczyzny, miała okazję wysłuchać konferencji ks. Sławomira Bednarskiego, poświęconej seniorom. My, członkowie AK oraz uczestnicy Klubu Seniora, mamy tę możliwość częstego słuchania prelekcji ks. Sławomira”, mówi Renata Olczyk.
Warto nadmienić, że na konferencji zorganizowanej przez fundację „Most Pamięci” wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki, Stanisława Szweda, reprezentował Maksymilian Pryga, który w imieniu podziękował organizatorom za podjęcie działań z seniorami.
Cieszymy się faktem, że Pani Prezes zaczyna promować fundację „Czyn Katolicki” oraz DIAK, nie tylko w archidiecezji, ale również w Polsce. Żywię nadzieję, że doświadczenie Pani pracy z seniorami, zostanie wykorzystane również na Żywiecczyźnie.

Artur Dąbrowski

Aktualności

Dodaj komentarz