Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę


RUSZYŁA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PIERWSZEJ NARODOWEJ PIELGRZYMKI SENIORÓW NA JASNĄ GÓRĘ
21 WRZEŚNIA 2019

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmujemy drogą listowną telefoniczną oraz mailową.

W celu zgłoszenia grupy prosimy o odnalezienie strony www.seniorweterze.pl Następnie w zakładce Pielgrzymka Seniorów (2019) zawarte są stosowne informacje na ten temat, wraz z dokumentami które należy pobrać i odesłać drogą elektroniczną lub pocztą.

Zgłoszenia drogą elektroniczną:

seniorweterze@gmail.com

prezesakcjikatolickiej@gmail.com

Zgłoszenia drogą pocztową:

Redakcja Kwartalnika

„Senior w eterze”

42-200 Częstochowa

ul. Ogrodowa 24 (Z dopiskiem PIELGRZYMKA)

Zgłoszenia drogą telefoniczną:

+48 507 585 554
+48 508 794 677

+48 503 629 299

Aktualności

Dodaj komentarz