Pewien kontrowersyjny filozof analizując współczesny świat zwrócił uwagę na to, że charakteryzuje go ogromna dynamika i szybko postępujące zmiany niemal wszystkich obszarach naszego życia. Tym samym w umysłach wielu ludzi wyrastać zaczęła „niezdolność do dłuższego trwania w stanie zachowującym stały kształt”. Wszystko jest zmienne, naznaczone brakiem stałości.
Już dawno temu teoretyk komunikowania masowego i środków przekazu, Herbert Marshall Mcluhan przestrzegał nas mówiąc, że: „Jak pojawią się media elektroniczne na dużą skalę, to bezwzględnie pojawi się nowy człowiek. Nowy w sensie odbierania myśli, organizowania, sposobie komunikowania, przyjmowania argumentów i wartościowania”.
W takich okolicznościach wytwarzana się wokół nas kultura konsumpcyjna hołdująca swojej triadzie: biorę, używam, wyrzucam. I co najgorsze, dotyczy to każdej sfery naszego życia. Dodatkowo perfekcyjne poruszanie się w gąszczu multimedialnych gadżetów, lepiej niż w realnej rzeczywistości, ograbia nas z wzajemnych relacji.
Może już właśnie nadszedł ten moment aby uświadamiać przede wszystkim sobie, że jeśli nawet daliśmy się uwieść szybkim rytmem życia, przekształconym w szybki styl bycia, by zwolnić tempo. Może warto przekonać samego siebie do tego, by zrozumieć kluczową prawdę, że: -„mózg ludzki nie musi być szybki. Wystarczy, że będzie mądry”. Jakże aktualnie i w XXI wieku brzmią słowa Horacego: „Odważ się być mądrym”. A przecież o lotności intelektu nie szybkość, a mądrość zawarta w głowie decyduje.

Artur Dąbrowski

Artur DąbrowskiAuthor posts

Avatar for Artur Dąbrowski

prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz