Seniorzy z wizytą u świętej Kingi i świętej Rity


Seniorzy z wytęsknieniem przygotowali się do wizyt u św. kobiet, św. Kingi i św. Rity. Duchowe wartości i spotkanie z intelektualną spuścizną świętych kobiet – św. Kingi w Starym Sączu oraz św. Rity w jej pierwszym Sanktuarium w Nowym Sączu z pewnością przyniesie oczekiwane efekty.
Kolejny raz przekonaliśmy się o prawdzie o aktualności przesłania kanonizowanych przez Kościół kobiet. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że „Być stworzonym z ciała innej ludzkiej osoby – i to na obraz i podobieństwo Boga – to coś o wiele bardziej imponującego
niż być stworzonym z prochu ziemi”, powiedział ks. Radosław Rychlik, wiceasystent DIAK.
Przesłanie płynące z Nowego i Starego Sącza jest jednoznaczne: „Bóg autentycznie stworzył kobietę, by zachwycała swym pięknem i służyła radą. Pielgrzymka stanowiła doskonałą okazję do zawierzenia polskich rodzin, polskich kobiet pod opiekę, świętym Ricie i Kindze”, dodał ks. Radosław Rychlik.
Piękno architektury sakralnej, zachwycało wszystkich, jednak naszym paniom najbardziej zaimponował różany ogród św. Rity.

Renata Olczyk

Aktualności

Dodaj komentarz