TRWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI SENIORÓW NA JASNĄ GÓRĘ 21 WRZEŚNIA 2019


TRWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI SENIORÓW NA JASNĄ GÓRĘ
21 WRZEŚNIA 2019

zgłoszenia przyjmujemy drogą listowną telefoniczną oraz mailową.

W celu zgłoszenia grupy prosimy o odnalezienie strony www.seniorweterze.pl Następnie w zakładce Pielgrzymka Seniorów (2019) zawarte są stosowne informacje na ten temat, wraz z dokumentami które należy pobrać i odesłać drogą elektroniczną lub pocztą.

Zgłoszenia drogą elektroniczną:

seniorweterze@gmail.com

prezesakcjikatolickiej@gmail.com

Zgłoszenia drogą pocztową:

Redakcja Kwartalnika

„Senior w eterze”

42-200 Częstochowa

Ogrodowa 24 (Z dopiskiem PIELGRZYMKA)

Zgłoszenia drogą telefoniczną:

+48 507 585 554
+48 508 794 677
+48 503 629 299

AktualnościArtykuły

Dodaj komentarz