TRWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI SENIORÓW NA JASNĄ GÓRĘ
21 WRZEŚNIA 2019

zgłoszenia przyjmujemy drogą listowną telefoniczną oraz mailową.

W celu zgłoszenia grupy prosimy o odnalezienie strony www.seniorweterze.pl Następnie w zakładce Pielgrzymka Seniorów (2019) zawarte są stosowne informacje na ten temat, wraz z dokumentami które należy pobrać i odesłać drogą elektroniczną lub pocztą.

Zgłoszenia drogą elektroniczną:

seniorweterze@gmail.com

prezesakcjikatolickiej@gmail.com

Zgłoszenia drogą pocztową:

Redakcja Kwartalnika

„Senior w eterze”

42-200 Częstochowa

Ogrodowa 24 (Z dopiskiem PIELGRZYMKA)

Zgłoszenia drogą telefoniczną:

+48 507 585 554
+48 508 794 677
+48 503 629 299

No comment

Dodaj komentarz