72 rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki


W przypadającą dziś, 14 września, 72 rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki warto pamięcią wracać do testamentu polskiego męczennika z kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To właśnie on głosząc orędzie wolności przypominał nam o tym, że: „Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować”.

W tak doniosłej chwili warto przypomnieć kilka słów z homilii beatyfikacyjnej ks. Jerzego. 6 czerwca 2010, abp Angelo Amato przypomniał nam, że Ksiądz Jerzy „starał się widzieć wszystkie swoje sprawy oczyma wiary”. Postawa moralna Księdza Jerzego, była wolna od jakichkolwiek przejawów antypatii. Kapelan Solidarności zachęcał wiernych do godnego traktowania nieprzyjaciół Kościoła i Ojczyzny. W swych wystąpieniach mówił otwarcie:„Bądźmy więc silni miłością, modląc się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, a piętnując i demaskując zło. Przekonywał swych oponentów wprost mówiąc do nich, że: Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość”.

Na pierwszym planie teologicznej koncepcji Księdza Jerzego dostrzegamy kluczową dla jego wartości triadę, na którą składają się takie pojęcia jak: prawda, miłość i wolność. W swym duchowym testamencie, który pozostawił nam w postaci rozważań różańcowych mówił wyraźnie: „Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy, nie jest to łatwe w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy… Nie jest łatwo dzisiaj, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika lub w inny sposób polemizować, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich. Tylko za plewy się nie płaci”.

Nie dając się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężając, szczególnie dziś, w dniu urodzin Księdza Jerzego, pamiętajmy o tym, że: „Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty”.

Aktualności

Dodaj komentarz