37 Pielgrzymka Ludzi Pracy


W dniu 15 września redaktor naczelny „Seniora w eterze”, dr Artur Dąbrowski wraz z prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renatą Olczyk uczestniczyli w 37 Pielgrzymce Ludzi Pracy. Niedzielnej Eucharystii sprawowanej o godz. 11:00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczył krajowy duszpasterz Ludzi Pracy, abp Józef Kupny. Homilię wygłosił metropolita przemyski abp Adam Szal.

W Eucharystii uczestniczyli premier RP, Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, samorządowcy oraz rodzina ks. Jerzego Popiełuszki. W swoim wystąpieniu premier Morawiecki powiedział: „Raz jeszcze przywołam te piękne słowa bł. ks. Jerzego ‘człowiek nawet ciężko pracujący, ale bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi”. Dodał przy tym, że: „Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysiłków. Najpierw ku wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem ku wysiłkom zmierzającym do odzyskania niepodległości”.

List do uczestników 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę wystosował Prezydent RP Andrzej Duda. W piśmie prezydenckim odczytanym przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, Pan Prezydent wyakcentował, że: „To ważne, bo przed naszą Ojczyzną, przed wielkim ruchem związkowym i NSZZ „Solidarność” oraz przed wszystkimi ludźmi pracy w Polsce stoją dzisiaj nowe nadzieje i perspektywy, a jednocześnie nowe wyzwania. Nie mam wątpliwości, że działając razem, w duchu narodowej zgody, świadomi naszej tożsamości oraz jej głębokich, autentycznych korzeni – potrafimy im sprostać”.

Z kolei przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda, w swoim wystąpieniu nawiązując do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” i wypracowanej na nim Uchwały Programowej, powiedział, że: „Wśród wielu postulatów, które udało się w ostatnich latach, w trudnych negocjacjach z Rządem jako „Solidarności” osiągnąć dla dobra Ludzi Pracy są m.in. klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, wolne niedziele, a także zmiana Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. To bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy zarabiają na poziomie minimum socjalnego”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys-Szopa, nawiązując do swego pielgrzymowaniu na Jasną Górę zaznacza, że: „To nie jest moja pierwsza pielgrzymka, bywałam tutaj w różnych rolach. Zawsze trafiamy do naszej Matki z modlitwą, z prośbą, z przesłaniem, na pewno każdy z własnym, ale dzisiaj też z podziękowaniem, bo bardzo wiele zmieniło się w świecie pracy i chyba mamy za co dziękować”.

W wygłoszonej homilii, metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal przypomniał o tym, że słowo „Solidarność” na trwałe wpisało się w historię naszej Ojczyzny. Zaznaczył przy tym, że: „Dla księdza Jerzego to jedność i wspólnota miłości chrześcijan. Tak w jednym z kazań definiował tę cnotę „Solidarności”: to wołanie wielkim głosem o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego problemów, to troska o uwięzionych, upominanie się o wolność dla nich, to opieka nad ich rodzinami, to braterska troska o wszystkich, którzy są szykanowani i dyskryminowani za swoje przekonania, to obowiązek likwidowania zła i mechanizmów jego działania, to ukazywanie młodzieży wielu przemilczanych spraw naszej Ojczyzny”.

Jak zaznacza dr Artur Dąbrowski: „14 września dane było mi stanąć pod Krzyżem na warszawskim Żoliborzu. Pod Krzyżem, który skrywa ciało męczennika, ks. Jerzego Popiełuszki. Miałem tą łaskę, że na Żoliborzu dane mi było stanąć pod krzyżem z rodziną Księdza Jerzego w przypadającą w tym dniu siedemdziesiątą drugą rocznicę jego urodzin. Umówiliśmy się na wspólne uczestnictwo we Mszy św. na Jasnej Górze, dziękując za dar Księdza Jerzego dla Kościoła, dla ludzi pracy”.

Z kolei prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renata Olczyk zaznaczyła: „Pierwszy raz uczestniczę w Pielgrzymce Ludzi Pracy. To, co tak spontanicznie narzuca się na myśl, to fakt, że dobrze, że są ludzie, którzy w przestrzeni pracy inspirując się społeczną nauką Kościoła zaszczepiają na obszarze społecznym wartości wypływające z Ewangelii. Mając na uwadze fakt, że 20 tysięcy ludzi uczestniczących w tym wydarzeniu inspiruje swe życie na Ewangelii, to z pewnością „Solidarność” jest w stanie kształtować rzeczywistość Polski, Europy i świata. Pamiętać należy o tym, że to właśnie NSZZ „Solidarność” zadała śmiertelny cios komunizmowi. A przecież siłę do swoich działań czerpała z tego miejsca, w którym dziś się znajdujemy”.

Ks. Radosław Rychlik, „Senior w eterze”

Aktualności

Dodaj komentarz