O II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Seniorów na Jasnej Górze pisał „Nasz Dziennik”. Jak nadmieniła redakcja jasnogórskie spotkanie formacyjne osób w podeszłym wieku zwracało uwagę na potrzebę apostolskiego angażowania seniorów w Kościele i było okazją do budowania mostów między pokoleniami.

Redakcji „Naszego Dziennika” udało się dotrzeć do prezes fundacji „Czyn Katolicki”, Renaty Olczyk, która podzieliła się na łamach gazety swoim zaangażowaniem w przygotowanie II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę.

O powołaniu osoby starszej wiekiem mówił w homilii ks. bp Piotr Turzyński. Radomski biskup pomocniczy zwrócił uwagę na cztery wymiary tej misji: wdzięczność za życie i pamięć o przeszłości, służbę i świadectwo o Bogu. – Jako starsze pokolenie macie być mostem między młodymi i historią, mówić im o mądrości życia; po co się żyje, że warto żyć, warto żyć dla czegoś, co jest większe od nas, warto się poświęcać, warto wytrwać. Tu na czele tych wartości, tych obowiązków jest wiara, jest Pan Bóg – przekonywał kaznodzieja.

– Kochani seniorzy, widzimy, że dziś sekularyzacja zatacza coraz większe kręgi. Widzicie i wy, wielu z was płacze, że syn nie chodzi do Kościoła, że córka się rozwiodła, że dzieci nie umieją pacierza. Oto jest wasza misja, oto jest wasz obowiązek, od którego nie wolno się uwolnić, zdezerterować; trzeba mówić o Bogu – zachęcał seniorów ks. bp Turzyński. Podkreślił także, że osoby starsze nie są na marginesie życia, lecz z ich mądrością, wiarą, pamięcią są w sercu życia. Biskup Turzyński przekonywał, że potrzebna jest służba osób starszych modlitwą i cierpieniem, przez co mogą u Boga wypraszać nawrócenie grzeszników, błogosławieństwo dla najbliższych, dla kapłanów, ocalenie Polski i Kościoła.

Pielgrzymka jest wyrazem potrzeb pokolenia 60+, które odczytuje proces starzenia się jako pewną formę służby, dzielenia się własnym doświadczeniem – zauważyła Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej i prezes Fundacji „Czyn Katolicki” w archidiecezji częstochowskiej. – Seniorzy jest to grupa ludzi, która potrzebuje nas, młodych ludzi, i my również ich potrzebujemy – podkreśliła Renata Olczyk. – Oni pokazują nam, jak żyć, są taką księgą wiedzy. My chcemy tych ludzi wspierać, być z nimi.

Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej zwróciła uwagę na wielką potrzebę u ludzi starszych różnych form aktywności. – Mamy wiele różnych wykładów, które dotyczą i bezpieczeństwa, i prawa, i profilaktyki zdrowotnej, mamy również sporo wyjazdów, są to pielgrzymki do różnych świętych miejsc w Polsce. Oprócz tego nasi seniorzy uczęszczają na basen, mają aerobik wodny, mają kijki – chodzą i ćwiczą, mają biesiady taneczne, grilla, to są fajne imprezy dla osób starszych i cieszą się dużym powodzeniem.

Na pielgrzymkę przyjechali seniorzy z różnych części kraju, m.in. z Koła „Most Aktywnego Seniora” w Rajczy w diecezji bielsko-żywieckiej. – To jest ta okazja, żeby się zjednoczyć, porozmawiać, pośpiewać, być razem – podkreśliła Jadwiga Hutera. Seniorzy zawierzyli się także Maryi Jasnogórskiej. Po Mszy św. odbył się panel, który podejmował problematykę historyczną, ale też zagadnienia społeczne dotyczące ludzi w starszym wieku. Zostali zaproszeni: Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Bartosz Kapuściak z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Maria Szulikowska, autorka licznych publikacji poświęconych sługom Bożym rodzinie Ulmów z Markowej. List do uczestników pielgrzymki przesłał Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin. Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę odbyła się w przededniu przypadającego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz w 20. rocznicę ogłoszenia listu apostolskiego Jana Pawła II „Do osób w podeszłym wieku”.

Artykuł opublikowany na stronie: „Naszego Dziennika”

1 Comment

Dodaj komentarz