„Istnieje moc, która może nas uczynić innymi niż jesteśmy; to od nas zależy, czy na nią odpowiemy i czy gotowi jesteśmy zapłacić cenę oddzielenia skazy od złota w palących płomieniach miłości. Niechaj nikt nie mówi: „jestem zbyt okropny, jestem bydlakiem, nie jestem godzien tego, abym mógł zostać podźwignięty”. Aby podnieść na duchu właśnie takich ludzi, Chrystus przyszedł na świat w stajni i spędził swą pierwszą noc na świecie w towarzystwie bydląt” – Arcybiskup Fulton J. Sheen.

Dzieląc się z Państwem radością narodzin Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa, dziękuję za nadsyłane życzenia i pamięć. Łamiąc biały opłatek w wigilijny wieczór, pamiętam o każdym z Was.

Artur Dąbrowski

Artur DąbrowskiAuthor posts

Avatar for Artur Dąbrowski

prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

No comment

Dodaj komentarz