III Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę odbędzie się 19. września 2020 w Częstochowie.

Eucharystii przewodniczyć będzie biskup senior diecezji świdnickiej, Ignacy DecW panelu senioralnym wystąpią: 1. Biskup Ignacy Dec, Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP 2. Ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej 3. Ks. Ryszard Halwa, Redaktor Naczelny „Moja Rodzina” i portalu prawy.pl 4. Dr Bogusław Rogalski, Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich RodzinProwadzenie dr Artur Dąbrowski, Rada do spraw Polityki Senioralnej, przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1. Godz. 9:30 – Wprowadzenie do Eucharystii 2. Godz. 10:00 – Eucharystia pod przewodnictwem seniora diecezji świdnickiej, Ignacego Deca 3. Godz. 11:30 – Panel Senioralny (Sala Papieska im. Świętego Jana Pawła II): – Biskup Ignacy Dec, Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP 11:30 – Ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej 11:55 – Ks. Ryszard Halwa, Redaktor Naczelny „Moja Rodzina” i portalu prawy.pl 12:20 – Dr Bogusław Rogalski, Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 13:00 4. Godz. 13: 15 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej Ojciec Wojciech Dec OSPPE, Podprzeor Jasnej GóryPatronat: Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPatronat medialny: „Nasz Dziennik” Radio Jasna Góra „Senior w eterze”