Odszedł do Pana Ksiądz Prałat Stanisław Iłczyk.


Odszedł do Pana Ksiądz Prałat Stanisław Iłczyk.Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej wraz z Księdzem Asystentem Radosławem Rychlikiem z przykrością przyjął informację o śmierci Księdza Prałata Stanisława Iłczyka, przyjaciela Akcji Katolickiej, człowieka na którego wsparcie i dobre słowo zawsze mogliśmy liczyć.„A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!”, napisał w „Tryptyku Rzymskim” św. Jan Paweł II. W przytoczonych słowach zawarta jest nie tylko prawda o ludzkiej egzystencji, ale również fakt, że zawsze jakaś cząstka dobra otrzymanego od drugiego człowieka, pozostaje w naszej pamięci i obecności Boga.Nam w Akcji Katolickiej towarzyszą uczucia, w których ból przeplata się z nadzieją. Doświadczamy tego, co tak bardzo trafnie opisał ks. Józef Tischner twierdząc, że „w momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”. Świadomi tego faktu, pocieszamy siebie i wszystkich, którzy znali Księdza Prałata słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Ja nie umieram, ja wchodzę w życie”.Nam po ludzku jest po prostu ciężko, jednak wiara daje nam pewność, że Ksiądz Prałat Stanisław jest tam, gdzie życie i miłość nie mają końca. Z pewnością spotka u Pana wielu członków naszego stowarzyszenia, których formował i utwierdzał w wierze.Księże Prałacie.

Dziękujemy za wszystko i jednocześnie informujemy, że tajemnica świętych obcowania, pozwala ufać nam w to, że Akcja Katolicka przybywając na Jasną Górę, do miejsca Twojego pielgrzymowania, miejsca Twojej obecności na Apelu Jasnogórskim, przybędzie do Tronu Królowej Polski, gdzie asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Twój Wikariusz, sprawować będzie Eucharystię za Ciebie.W imieniu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji CzęstochowskiejDr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Aktualności

Dodaj komentarz