«Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając» – Ks. Jan Twardowski. Dziś z licznym gronem przyjaciół towarzyszyliśmy w ostatniej drodze księdzu prałatowi Stanisławowi Iłczykowi. Chyba nie tylko ja mogę powiedzieć: „Dziękuję za wsparcie, inspiracje i poświęcony czas, Księże Prałacie”

Artur Dąbrowski

No comment

Dodaj komentarz