14 rocznica święceń biskupich Abp Wacława Depo


14 rocznica święceń biskupich, metropolity częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo.Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej włącza się w radość wszystkich diecezjan świętujących czternastą rocznicę święceń biskupich Metropolity Częstochowskiego, Arcybiskupa Wacława Depo. Przyłączając się do wszystkich napływających do Ekscelencji życzeń, nasze stowarzyszenie postanowiło zwrócić się do Księdza Arcybiskupa słowami wybitnego Ojca Kościoła, jakim był bez św. Ambroży:„Niech zatem Pan cię uzna jego następcą nie tylko na urzędzie, ale także w sposobie życia, i niech zechce umocnić cię najwyższą łaską, aby także do ciebie zbiegały się ludy, o których będziesz mógł powiedzieć: Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie (Iz 60,8) ze swoimi młodymi? Niech przybędą także jak okręty Tarszisz (por. 2Krn 9,21), aby przyjąć zboże, którego udzielił prawdziwy Salomon, dwadzieścia miar pszenicy. Niech przyjmą oliwę i mądrość Salomona (por. 2Krn 9,3), i pokój niech będzie między tobą a ludem, i abyś strzegł przymierza pokoju” (Epistula 52, 6).Z pamięcią modlitewną w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji CzęstochowskiejPrezes DIAK, dr Artur DąbrowskiWiceprezes, Renata Olczyk,Wiceprezes, Małgorzata Frańczak.

Aktualności

Dodaj komentarz