Zapraszamy serdecznie na III Ogólnopolską Pielgrzymkę Seniorów na Jasną Górę, która odbędzie się 19 września 2020 do Jasnogórskiego Sanktuarium. Mając na uwadze wytyczne związane z koronawirusem, prosimy o szczegółowe stosowanie się do aktualnych wytycznych. Osoby indywidualne oraz grupy pielgrzymkowe prosimy o zgłoszenia telefoniczne u sekretarza pielgrzymki, Pani Janiny, pod numerem: 508794677 lub drogą elektroniczną na adres: prezesakcjikatolickiej@gmail.com. W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie nie tylko osoby 60+. Wyśpiewajmy razem chórem „Con Amore” ulubioną „Barkę” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w roku celebrowania Jego setnej rocznicy urodzin. Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Renata Olczyk, prezes fundacji “Czyn Katolicki”, Ks. Radosław Rychlik,, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup senior diecezji świdnickiej, Ignacy Dec.

W panelu senioralnym wystąpią:
1. Biskup Ignacy Dec, Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP 2. Ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
3. Ks. Ryszard Halwa, Redaktor Naczelny „Moja Rodzina” i portalu prawy.pl
4. Dr Bogusław Rogalski, Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Prowadzenie dr Artur Dąbrowski, Rada do spraw Polityki Senioralnej, przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1. Godz. 9:30 – Koncert patriotyczny w wykonaniu chóru „Con Amore”
2. Godz. 10:00 – Eucharystia pod przewodnictwem seniora diecezji świdnickiej, Ignacego Deca.
3. Godz. 11:30 – Panel Senioralny (Sala Papieska im. Świętego Jana Pawła II):
Biskup Ignacy Dec, Były Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP
11:30 Ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
11:55 Ks. Ryszard Halwa, Redaktor Naczelny „Moja Rodzina” i portalu prawy.pl
12:20 Dr Bogusław Rogalski, Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin
4. Godz. 13:15 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej Ojciec Wojciech Dec OSPPE, Podprzeor Jasnej Góry
Patronat: Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Patronat medialny : Radio Jasna Góra, „Senior w eterze”

No comment

Dodaj komentarz