Panel senioralny z udziałem pielgrzymów oraz członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczął się od przeczytania listu, który do uczestników III Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę wystosował sek Kolejny z prelegentów, ks. Ryszard Halwa, działacz pro-live, publicysta, redaktor naczelny pisma „Moja rodzina” i portalu internetowego prawy.pl, poruszył zagadnienia związane z ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Seniorów szczególnie zainteresował wątek pracy ks. Halwy w Kalkucie oraz znajomość z Matką Teresą z Kalkuty. „W czasie pobytu w slumsach Kalkuty wykonywałem najbardziej prozaiczne życiowe czynności. Strzygłem, karmiłem, opatrywałem rany. Służyłem sakramentami i uśmiechem umierającym. Dzięki Matce Teresie, sędziwej seniorce, zrozumiałem jedno. Pokój w świecie uzależniony jest od kwestii podejścia człowieka do ochrony jego życia, na każdym jego etapie”, powiedział ks. Halwa.retarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed. Następnie wykłady połączone z dyskusją rozpoczął emerytowany biskup diecezji świdnickiej, biskup Ignacy Dec.
W swoim wystąpieniu emerytowany biskup świdnicki zwrócił uwagę na kontekst kulturowy zjawiska starości w Europie i na świecie. Na kanwie tez stawianych przez neomarksistów i postmodernistów, biskup Ignacy Dec podkreślił, że kluczowym zadaniem apostolstwa osób w podeszłym wieku jest modlitwa za są wiat wartości chrześcijańskich, która idzie w parze z działaniem. „Katolik, bez względu na wiek, musi w tej materii być człowiekiem czynu i formowa” innych do budowania swego życia na Bogu”, powiedział biskup Dec.

Panel senioralny zamknął wykład dra Bogusława Rogalskiego, doradcy do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Prezes ZCHR omówił szczegółowo kwestie demograficzne w kontekście procesu islamizacji Europy. W sposób szczególny zachęcał Seniorów do modlitwy ze Europę i działania na rzecz przepojenia rzeczywistości Społecznej wartościami chrześcijańskimi. „Społeczeństwo powinno dziś zadbać o rodzinę, której seniorzy stanowią istotną część. Troską o Seniorów z pewnością zaowocuje wymianą doświadczeń między pokoleniami”, powiedział dr Rogalski. Dodał przy tym, że to właśnie „seniorzy najlepiej zapoznają młode pokolenie z wartościami chrześcijańskimi, które ukształtowały naszą cywilizację. Jest w Polsce siła, moc i nadzieja na to, że w konfrontacji cywilizacji, o której pisał tak wiele Feliks Koneczny, młode pokolenie odniesie triumf na miarę Jana III Sobieskiego pod Wiedniem”.
Panel prowadził, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski. Ze względu na pandemię koronawirusa, nabożeństwo Drogi Krzyżowej zastąpiono Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Radosław Rychlik.


Rena Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

No comment

Dodaj komentarz