???Pani Prezes, dobrze, że jesteś. Smutno by było, gdy Cię nie było. ??????Dziś mamy wyjątkowy dzień, ponieważ Nasza Pani Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Renata Olczyk, obchodzi swoje imieniny i urodziny.????Dziękując za czas, zaangażowanie, pasję z jaką angażuje się w zadania laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej, odwdzięczamy się serdecznymi życzeniami, wsparciem i modlitwą.????Pani Renato: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. (Lb 6,24-26).↪️W imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej?Ks. Radosław Rychlik, asystent, Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,?Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,?Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji.Częstochowskiej,

No comment

Dodaj komentarz