Drodzy Seniorzy, w minioną niedzielę 12 września przeżywaliśmy beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Nade wszystko Jasna Góra to miejsce szczególnie związane z Prymasem Tysiąclecia który przez wiele lat stając przed Obliczem Królowej Polski, czerpał siłę do prowadzenia nas ku Chrystusowi. Podczas beatyfikacji widzieliśmy w Warszawie liczną reprezentację środowisk seniorskich, które dziękowały Panu Bogu za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.


Nasza czwarta pielgrzymka stanowi nie tylko możliwość przybycia na Jasną Górę Zwycięstwa z różnych zakątków Polski, ale jest doskonałą okazją do dziękczynienia seniorów, bezpośrednich świadków życia Kardynała, za dar beatyfikacji. W związku z tym, w bieżącym roku pielgrzymowania do Matki Bożej wybraliśmy hasło: „Pielgrzymujemy do Maryi z Prymasem Tysiąclecia”. Pielgrzymkę w dniu 18 września o godz. 9:30rozpoczniemy dziękczynnym różańcem za dar beatyfikacji w bazylice jasnogórskiej. O godz. 10:00, uczestniczyć będziemy w Eucharystii, pod przewodnictwem kustosza sanktuarium jasnogórskiego, o. Waldemara Pastusiaka OSPPE.


Po Mszy św., około godz. 11:20gromadzimy się w Sali Papieskiej na Jasnej Górze, by wspólnie wysłuchać występu Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej. Po występie artystów około rozpocznie się panel senioralny, w którym uczestniczyć będą: Piotr Cieplucha, doradca wojewody łódzkiego, ks. dr Sławomir Augustynowicz, członek Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, ks. Sławomir Bednarski, dyrektor DPS w Kleszczowie.


Tuż po zakończeniu drugiej części naszego spotkania, rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Mając na uwadze liczne akty wandalizmu i profanacji świętych symboli wiary na polskiej ziemi, tegoroczna Droga Krzyżowa, będzie nabożeństwem pokutno-przebłagalnym, tzw. „Drogą Krzyżową Przebłagania”, do której rozważania napisał asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Radosław Rychlik, który również przewodniczyć będzie nabożeństwu.
Spotkanie animować będzie członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, prezes AK Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski. Pielgrzymka zakończy się około godz. 15:00.

Przypominamy o kończącym się w piątek o godz. 12.00 terminie rejestracji uczestników. Rejestrujemy się telefonicznie – U Pani Janiny pod numerem – 508 794 677Rejestracja w formie elektronicznej – prezesakcjikatolickiej@gmail.com

W oczekiwaniu na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Seniorów na Jasną Górę stając przed obliczem Czarnej Madonny razem z błogosławionym Prymasem Tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, oczekujemy Cię z niebywałą radością.


W imieniu Organizatorów

Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.