Historia Koła Seniora w Brudzicach – to już 10 lat!Koło Seniora w Brudzicach powstało 14 października 2011 r. przy Świetlicy Wiejskiej z inicjatywy
pani Bożeny Musiał, która wówczas pełniła funkcję instruktora tejże placówki. Od tego czasu pełni
funkcję przewodniczącej Koła. Obecnie Koło Seniora w Brudzicach liczy 30 członków.
Na przestrzeni tych 10 lat do wiecznej chwały odeszli: Teresa Wojciechowska, Adam Bujacz,
Krystyna Morawiec, Józef Kruszyński, Janina Górecka, Władysława Majka.
Aktywność seniorów urozmaicona jest wyjazdami do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na
różne okolicznościowe występy, min. Dnia Matki, Dnia Kobiet, Święta Niepodległości. Członkowie
Kola uczestniczą w warsztatach kulinarnych, rękodzieła artystycznego a nawet w warsztatach
teatralnych. Z kolei Dzień Babci i Dziadka do doskonała okazja do spotkań- wieczorków przy
ciasteczku i herbatce połączonych z muzyką i tańcem. Seniorzy uczestniczyli też w spotkaniach z
policjantem, diabetykiem a nawet lekarzem specjalistą od chorób ludzi starszych.
Stałą tradycją Koła jest tzw. pierzawka- darcie piórek z wiejskich gęsi. Członkowie spotykają się na
wspólne pierzawki a następnie sypią poduszeczkę z dedykacją od pana Wójta i Rady Gminy dla
pierwszego narodzonego dziecka w Nowym Roku w Gminie.


Co roku seniorzy przeprowadzają zbiórkę trwałej żywności dla Polaków mieszkających na Kresach jak
również udzielają się społecznie na różnych imprezach charytatywnych. Zorganizowali zbiórkę
odzieży dla bezdomnych a także zbiórkę ubranek i zabawek dla Domu Samotnej Matki w Piotrkowie
Trybunalskim. Finansowo i w naturze wspierają także Dni Rodzinnej Osób Niepełnosprawnych , które
odbywają się w Radomsku. Swoją pomocą służą osobom bardziej potrzebującym.
Aktywnie i licznie od samego początku uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Seniorów na Jasną
Górę.
Jedną z pierwszych członkiń Koła Seniorów jest Pani Alicja Szczęsna, która od pierwszego spotkania
do dnia dzisiejszego nieprzerwanie i czynnie uczestniczy w działalności Koła Seniorów w Brudzicach.
Koło Seniorów zainicjowane 10 lat temu właściwie odkryło nie tylko potrzebę istnienia tego typu
organizacji ale również pięknie wpisuje się w życie lokalne, kulturalne i społeczne swojej Gminy.
Gratulujemy 10 rocznicy istnienia Koła Seniorów i życzymy kolejnych wspaniałych rocznic.

Dziękujemy członkom Koła Seniorów w Brudzicach za przedstawienie historii swojego klubu.


Katarzyna Dąbrowska

Aktualności

Comments are disabled.